Yazdır

Talmud Tora Çoçuk Peraşası

Şalom Arkadaşlar, 

Hayim rahatsızlığı sebebiyle birkaç gündür okula gelemiyordu.

Yosi arkadaşlarına, “Kim Hayim’i ziyarete gelmek ister?” diye sordu. Şahsen başta gitmeyi düşünmüyordum. Hayim uzak bir yerlerde yaşıyordu ve benim oraya kadar gidecek hiç gücüm yoktu. Ama sınıftaki çocukların çoğu onu ziyarete gidince, eve yalnız dönmek istemedim ve ben de onlara katıldım.

Babama, "Hasta ziyareti mitsvasını yerine getirmiş sayılır mıyım?" diye sordum; "Sonuçta oraya sadece arkadaşlarım gittiği için gittim."

Babam, "Elbette" diye cevap verdi ve devam etti, "Her Yahudi, kalbinin derinliklerinde mitsva yapmayı ister. Fakat bazen içimizdeki kötü dürtü - Yetser Ara, bu mitsvaları yerine getirme arzumuza engel olur. Bazen ise, çevremizdeki insanların bizim üzerimizdeki baskısı, Yetser Ara'yı bizden uzaklaştırır ve kendi özümüze dönmemizi ve dolayısı ile Tanrı'nın isteğini yerine getirebilmemizi sağlar.

Ablam Dina, "Avraam Avinu da böyle yapmaz mıydı? Avraam, çadırında yemek yiyen misafirlerinden, Tanrı'ya şükran duasında bulunmalarını isterdi. Fakat misafirleri bunu yapmak istemediklerinde, Avraam onlardan, yedikleri yemeğin ücretini ister ve şöyle derdi: "Eğer Tanrı'ya teşekkür etmeyecekseniz bana yediğiniz yemeğin parasını ödemelisiniz..."

İşte Avraam, misafirlerini bu şekilde Tanrı'ya yakınlaştırırken, O'nu tanımalarını da sağlardı.

Öyleyse, bir mitsva daha kazanmış oldum. Umarım bir dahaki sefere bu mitsvayı kimsenin zorlaması olmadan ve sadece içimden geldiği için yapabilirim.

Şabat Şalom, Dani

Şabat Masasına Hikaye

Çocuk ve Mutlu Olmak

Rusya'da bir kasabada yaşayan Rabi Şemuel, zamanının çoğunu kasabadaki insanlara yardım edebilmek için çabalayarak geçirirdi. Ancak, kendi kızına bir türlü yardımcı olamıyordu.

Rabi Şemuel'in evli bir kızı vardı ve birkaç senedir evli olmasına rağmen çocuğu olmuyordu. Bu durum, Rabi Şemuel'in kızını büyük bir sıkıntı ve üzüntü içine sokmuştu. Karı koca, tüm içtenlikleriyle Tanrı'ya dua etmelerine rağmen bir türlü çocuk sahibi olamıyorlardı. Karı koca umutsuzluk içindeydiler. 

Bir keresinde kasabaya çok ünlü ve tanınmış bir Haham (Tora bilgini) geldi.

Rabi Şemuel'in kızı, "Belki bu Haham bana yardımcı olabilir" diye geçirdi içinden. Sonra Haham'ın kaldığı yere gidip onun duasını almaya karar verdi.

Rabi Şemuel'in kızı Haham'a yalvarırcasına, "Çocuk sahibi olabilmem için lütfen bana duanızı verin" dedi.

Haham kıza, "Kızım, çocuk sahibi olmak istiyorsan, mutlu olmalısın!" diye cevap verdi ve kızı gönderdi.

Rabi Şemuel'in kızı Haham'ın yanından ayrılırken ona teşekkür etti ve eve geldiğinde babasına Haham'ın ona söylediklerini anlattı.

Rabi Şemuel kızına, "Evet kızım; Haham'ın bu tavsiyesi Tora'da, Nevim ve Ketuvim kitaplarında yazılıdır" diye cevap verdi.

"Tora'da, Sara'nın, ‘VaTitshak Sara - Ve Sara güldü' sözlerinden sonra Yitshak'a hamile kaldığı ve bir çocuk sahibi olduğu yazılıdır."

"Neviim'de, ‘Roni Akara... - Şarkı söyle ey sen, doğurmamış kadın! Ağzını şarkıyla aç ve sevinç çığlıkları at' denmektedir."

"Ketuvim'de, Teilim kitabında ise, ‘Em Abanim Semeha - Çocuk sahibi olamayan kadını, çocuk sahibi sevinçli bir anne olarak evine döndür' şeklinde yazar. Yani kızım, pasuklarda da yazılı olduğu üzere, çocuk sahibi olamayan bir kadına önce mutlu olması önerilir."

Rabi Şemuel'in cevabı her ne kadar kızının aklına yatmış olsa da, halen kafasını kurcalayan bir soru vardı. Kızı Rabi Şemuel'e, "Baba, söylediklerin çok güzel ama anlayamadığım bir şey var. Eğer Sara güldükten sonra Yitshak'a hamile kaldıysa, neden Tanrı Sara'nın gülmüş olmasına kızmıştır?" diye sordu.

Rabi Şemuel, "Çünkü kızım, çocuk sahibi olabilmen için eğer bu tavsiye sana bir haham tarafından verilmişse, bunu yapmanda hiçbir sakınca yoktur. Ama eğer çocuk sahibi olacağını sana söyleyen bizzat Tanrı'nın Kendisi ise, ‘kurtuluşu' başka yerde aramak, O'na karşı inanç eksikliğini gösterir. İşte Tanrı, Sara'ya bu yüzden kızmıştır."

Pozitif Mitsvalar

Devarim 6:13 "Tanrın Aşem'den Çekin"

Birçok insan çevreye ve sağlığımıza verebileceği zarardan ötürü nükleer enerjiden korkar.

Oysa ki, nükleer enerji dikkatli bir şekilde kullanıldığında bundan fayda da sağlanabilir.

Bu bağlamda, bilim adamları nükleer enerjinin gücünün farkına vardıkça, bu büyük gücü en yüksek önlem ve itina ile kullanmaya başlamışlardır.

Tanrımız evrendeki en büyük güçtür. Tanrı bizlere Tora'nın emirlerini yerine getirmemizi emretmiştir.

Tora öğrendikçe ve Tanrı'nın büyüklüğünün ve gücünün farkına vardıkça, O'nun emirlerini yerine getirmenin ne kadar önemli olduğunu da daha iyi kavrarız.

Bu pozitif mitsva bize Tanrı'dan çekinmemiz gerektiğini ve Tora'daki mitsvaları yerine getirdiğimiz takdirde ödüllendirileceğimizi öğretir.

Ama eğer aksi şekilde davranacak olursak, bunun için cezalandırılabiliriz de.

Resimli Peraşa

pdfPeraşayı indirmek için tıklayın