Lütfen Peraşa Kağıtlarını Dua Sırasında Okumayınız

               Bu Hafta İçin Saatler              

30 Aralık

Gelecek Hafta İçin Saatler

Şabat

Başlangıç

Bitiş

2006

Şabat

Başlangıç

Bitiş

Yeruşalayim

4:09

5:24

-----

Yeruşalayim

4:14

5:29

Tel Aviv

4:23

5:26

9 Tevet

Tel Aviv

4:28

5:31

İstanbul

4:31

5:11

5767

İstanbul

4:37

5:17

V A Y İ G A Ş

 Hatırlatmalar:

ü 31 Aralık Pazar: Taanit - Asara BeTetevet

 

Bu HP  .....'nin aziz ruhuna ithaf edilmiştir.

 

 

Peraşa Özeti (Bereşit 44:18 - 47:27)

[www.ohr.org.il]

 

Kadehin Binyamin'in çuvalında bulunmasıyla kardeşler şaşkınlığa kapılırlar. Yeuda tek başına öne çıkar ve nazik ama kararlı bir şekilde, kendisini sunarak Binyamin'in serbest kalmasını talep eder. Bu fedakârlık hareketi, Yosef'in, kardeşlerinin kendisini kuyuya atan insanlardan çok farklı hale geldiklerini anlaması için yeterlidir; hemen kimliğini açıklar. Kardeşler utançla büzülürler, ama Yosef onları teselli ederek, tüm olanların aslında Tanrı'nın bir planı olduğunu söyler. Yaakov'a onlarla bir mesaj gönderir ve tüm aileyi Mısır'daki Goşen bölgesine yerleşmeye davet eder. Tanrı Yaakov'la bir gece vizyonu yoluyla temas kurar ve Mısır'a gitmekten, buranın manevi olumsuzluklarından korkmamasını söyler. Çünkü Tanrı Bene-Yisrael'i, ahlaksızlığın ve yozlaşmışlığın çok yaygın olmasına karşın burada büyük bir millet haline getirecektir.

 

Tora daha sonra Yaakov'un ailesini listeler ve Moşe Rabenu'nun annesi Yoheved'in doğumunu ima eder. Mısır'a toplam 70 kişi iner ve Yosef, 22 yıl ayrı kaldığı babasına kavuşur. Onu kucaklar ve sevincin verdiği duygusallıkla ağlamaya başlar. Yosef, babasını ve kardeşleri arasında en az tehditkâr görünümlü beş tanesini Paro'yla tanıştırır; Yaakov Paro'yu mübarek kılar. Yosef, kıtlığın etkilediği halka, buğday karşılığında, sahip oldukları her şeyi - hatta köle olarak kendilerini - Paro'ya vermeleri gerektiğini bildirir. Ardından nüfusu, ücretlerini özel olarak Paro'dan alan Mısır'lı rahiplerin haricinde tekrar düzenler. Bene-Yisrael ülkeye yerleşirler ve sayıları gittikçe artmaya başlar.

 

DEVAR TORA

[Rabi Berel Wein - www.torah.org]

 

Bağışla ve Unut

 

Tekrar buluşmalar bazen acı verir ve hayal kırıklığına yol açar. İnsanlar değişir, yaşlanır ve hatırladığımızdan farklı olurlar. Bu haftaki peraşada Yosef ve kardeşlerinin tekrar birleşmeleri özellikle zor ve acı veren bir buluşmadır. Yosef'in kardeşleri, onun, önünde defalarca eğildikleri Mısır'ın Genel Valisi olduğunu gördükleri zaman, derinden üzülürler. Yosef'in rüyaları gerçekleşmiştir ve kardeşleri hata yapmış olmaktan, Yosef'i köle olarak satmış olmaktan, belki de ölüme terk etmiş olmaktan büyük pişmanlık duyarlar ve kendilerini suçlarla. Yosef de buluşmada hayal kırıklığına uğramıştır. Artık kardeşleri ile arasındaki uçurumun hiçbir zaman tam olarak kapanmayacağını fark etmiştir. Tora onun özellikle babasının ihtiyaçları ile meşgul olmasından bahsederken, kardeşleri ile olan ilişkilerine hiç yer vermemektedir. Daha sonra Yaakov'un ölümünden sonra, kardeşler Yosef'in intikam almasından korkarlarken, Yosef'in onlara zarar vermemesi için babalarının talimat verdiği yalanını Yosef'e anlattıkları zaman, Yosef ile kardeşleri arasında güvensizlik izleri tekrar belirecektir.

 

Esasında, Yosef'in bütün bu buluşma süreci içindeki tavrı üzgün ve ağlamaklıdır. Kardeşleri ile buluşması, belki de rüyalarının ve aile içindeki hatırı sayılır öneminin teyididir. Fakat o, zafer dolu bir insanın ruh hali içinde değildir. Aklından çok fazla anı ve olay geçmektedir; geçmişte olanlar affedilebilir, ama hiçbir zaman tamamen unutulamaz veya olayların geriye dönüşü yoktur.

 

Başka otoriteler ve Tora bilgeleri gibi, büyük Hasidik Hahamlar da, Yosef ve erkek kardeşleri arasındaki uçurumun, Yisrael Ulusu'nun DNA'larına yerleştiğini belirtirler. Bu olaydan sonra Yahudi dünyasında yer alan ihtilafların uzun tarihçesindeki her bir anlaşmazlıkta, Yisrael ailesinin kuruluşu aşamasında Yosef'in yeri hakkındaki bu hüzünlü anlaşmazlığın payı vardır. Durum böyle olunca, buluşmalardan, barışmalardan ve ilk anlaşmazlığın temelini teşkil eden şartların değişmesinden sonra bile, o ihtilafın kalıntısı yine de Yahudi Cemaati'nin içinde var olmaya devam eder. Yahudi Ulusu'nun çok uzak geçmişe uzanan geniş bir belleği vardır; tarih ve anılar meseleyi çözmüş gibi göründükleri zaman bile, ilk kavganın meydana getirdiği yara izi hâlâ görülebilmektedir.

 

Bugünkü Yahudi dünyamızda görülen bölünme ve sürtüşme de asırlarca eski olan ihtilafların bir yansımasıdır. Hatta farklı geçmişe sahip Yahudiler'in aniden küçük bir toplum oluşturmak için güya birbirleri ile kader birliği ederek Erets-Yisrael'de buluşmaları da hiç ıstırapsız ve şikâyetsiz değildir ve hoş olmayan anılarla doludur. Birbirimize karşı yargı ve tavırlarımızda, hatalarımızın affedilmesi için dua etmekteyiz. Yahudi dünyasının içinde büyük sürtüşmeye ve düşmanlığa sebep veren Yahudi sürgününde geçmiş birçok olayı sadece affetmekle kalmaz, aynı zamanda unutursak, büyük bir başarı elde etmiş oluruz. Yosef ve erkek kardeşleri nihayet, Yisrael'in Koen Gadol'u Aaron'un göğsünde taşıdığı ve tüm kabilelerin isimlerinin yer aldığı göğüslüğün üzerinde barış yapmışlardır. Aaron bütün Yahudiler için barış ve sevginin simgesidir. O göğüslüğü toplumumuz ve onun ebedi iyiliği için bir kere daha modanın bir parçası haline getirmeliyiz.

 

DEVAR TORA

[Michael Alterman - www.tfdixie.com]

 

Öngörünün Gücü

 

Bu haftanın peraşası, Yeuda'nın, Binyamin'in hayatı için Yosef'e, şu girişle başlayan yakarması ile başlar: "Yeuda [Yosef'e] yaklaştı ve dedi..." (Bereşit 44:18). Tora neden doğrudan Yeuda'nın sözlerine geçmek varken bu yaklaşmayı vurgulama gereği duymuştur? Ne de olsa, Binyamin'in hayatı tehlikededir, olay doruk noktasındadır ve seyirci koltuğunun kenarındadır. Bu ayrıntının nedeni nedir?

 

Tora, Avraam'ın da Sedom ve Amora'nın yıkılmaktan kurtarılması için Tanrı'ya yakarmadan önce Tanrı'ya "yaklaştığını" söylemektedir (Bereşit 18:23). Raşi, "yaklaşmak" teriminin Tanah boyunca üç anlam ifade edebileceğini belirtir: savaş, barış ve dua. Bu üçü arasında ortak bir yan vardır. Bir insan bunlardan herhangi birine başlamadan önce zihnini iyice dinlendirip, başlayacağı iş için kendisini dikkatlice hazırlamalıdır.

 

Dolayısıyla Tora'nın bize söylemek istediği şudur: Yeuda, olayı baştan sona düşünmeden tartışmanın ortasına dalmış değildir. Geçen haftaki peraşada anlatılan olaylar yüzünden, sadece biriken yoğun öfkenin yaratmış olduğu duygularla hareket etmemiştir. Onun yerine, Binyamin'in hayatı için, Yosef'in muhtemel cevaplarını ve itirazlarını göz önünde bulundurarak, mantıklı ve ikna edici bir konuşma yapabilmek için kendini kontrollü bir akıl çerçevesine oturtmuştur. Yisrael'in krallık hanedanı olmaya hak kazananın Behor Reuven değil de, Yeuda'nın kabilesi olmasının nedeni de belki budur. Tanrı, halkı için mantıklı ve dikkatli bir lider istemiştir.

 

Yeuda'nın sunduğu dersi bugün hayatımızın her alanında uygulayabiliriz. Sık sık, duygularımızın coşkusuna kapılıp, düşünmeden ve mantıksız bir şekilde hareket ederiz. Oysa hedeflerimizin değerli olup olmadığını ve planlarımızın mantıklı olup olmadığını düşünmek için sadece bir dakika için dursak, birçok sorun engellenebilir. Aynı kavram Hahamlarımız'ın öğretilerinde de ifade edilmektedir. "Kim akıllıdır? Sonucu önceden görebilen"  (Talmud - Tamid 32a).

 

DEVAR TORA

[Rabi Avraam Twersky - Living Each Day]

 

a. Anında Kavrayış: Yosef kardeşlerine şöyle dedi: "Ben Yosef'im!" Kardeşler Mısır'a girdikleri andan itibaren, meydana gelen anlaşılmaz olaylardan şaşkına dönmüşlerdi. Yosef "Ani Yosef - Ben Yosef'im" diyerek bu iki basit kelimeyi telaffuz ettiği anda, bütün soruları cevaplandırılmış oldu. Bir anda her şey kristal gibi berrak oldu,  her şey anlam kazandı ve en ufak ayrıntı bile açıklamasız kalmadı. "Ani Yosef" kelimeleri her şeyin yerini alıyordu. Hafets Hayim bu olaydan şu sonucu çıkarır: "Biz de hayatımızda meydana gelen olaylar nedeniyle şaşkınız. Tanrı'nın bize neler yaptığı ile ilgili birçok can sıkıcı sorularımız var. Kendi hayatımızdaki ve dünyamızdaki bir türlü açıklanamayan sırlara hangimiz anlam verebiliyoruz? Ama bir gün gelecek ve Tanrı Kendisi'ni bize göstererek "Ani Aşem!" diyecektir. İşte o anda, daha önce bizi karmaşaya ve belki umutsuzluğa sürükleyen her şey birden anlamlı hale gelecektir.

 

b. Geçmişten Kurtulmak: "Şimdi - beni buraya sattığınız için üzülmeyin; kendinizi suçlamayın. Çünkü [anlaşılan] Tanrı beni, hayat kurtarmak amacıyla, sizden önce göndermiş!" (Bereşit 45:5). Yosef'in sözleri çok güzeldir. Kardeşlerini rahatlatmaya çalışmaktadır. Ancak en başta neden "şimdi" demiştir? Talmud bize bu sözcüğün Teşuva'yı ifade ettiğini öğretir. Daha önceki hatalar için uygun bir pişmanlık, onları tekrarlamamaya karar verme ve hatayı mümkün kılan özelliklerimizi karakterimizden çıkarmak, geçmişin ağır yükünü omuzlarımızdan kaldırabilir ve artık serbest bir halde "şimdi" ile ilgilenebiliriz. Teşuva, insanlığı geçmişin engellerinden kurtarmak için, verilmiş olan İlahi bir hediyedir.

 

c. Bağışlama Seçeneği: Kişinin kendine olan saygısı ne kadar önemlidir? Bu peraşadaki olaylara bir göz atalım. Yosef erkek kardeşleri tarafından köle olarak satılmış, sonunda Mısır'ın Genel Valisi olmuş ve tahıl depolayarak Mısır'ı öngördüğü açlıktan kurtarmıştır. Ağabeyleri, açlıktan kıvranan Kenaan topraklarından tahıl satın almak için gelmişler ve Yosef onları casuslukla suçlayarak kışkırtmıştır. Onların Binyamin'i Mısır'a getirmeleri için manevralar yapmış, o geldiğinde kendisine özel bir ilgi göstermiş, ardından da Binyamin'in çantasına kendi gümüş kupasını koydurarak, onları geri yollamıştır. Üstleri arandığı zaman, Binyamin hırsızlıkla suçlanmıştır. O zaman Yosef Binyamin'i kendisine köle olarak alacağını söylemiştir. Kardeşleri o anda araya girmişler ve onun yerine kendilerini köle olarak sunmuşlardır. İşte Yosef, kimliğini bu noktada açıklamıştır.

 

Tüm bu drama neden gerek vardır? Sırf [Tora'nın açıkça yasaklamış olduğu bir kavram olan] intikam için mi? Hatta daha da rahatsız edici bir soru soralım: Yosef Genel Vali olduktan sonra, neden üzgün babasına iyi ve hayatta olduğunu belirten bir haber yollamamıştır? Yaşlı babasının yıllarca acı çekmesine nasıl müsaade etmiştir?

 

Bağışlamak bir erdemdir. Bizi inciten biri özür dilediği zaman, bizim de affetmemiz beklenir. Fakat bağışlama karmaşık bir duygudur. Bağışlayan kişi uludur, affedilen kişi de yine kendini küçük düşmüş ve suçlu hissetmeye devam edebilir. Fakat başka bir seçenek daha vardır: Sadece bağışlamak yerine, incinen kişinin kendini kurtarmasını sağlamak, geliştiğini ve hata yapmasına sebep olan özelliğinden kurtulduğunu ve affedilmeyi hak ettiğini kendisine hissettirmek. Hatalarından ders almış ve önem kazanmış birinin kendine olan saygısı ile tekrar başını dik tutmasına fırsat vermek.

 

Yosef kardeşlerini kolaylıkla bağışlayabilirdi, ama bu şekilde yapsaydı, onlar hala kendilerini alçalmış ve suçtan kurtulmuş hissedeceklerdi. Onun yerine, onları tekrar ona karşı suça teşvik edecek dâhiyane bir manevra yaptı. Kardeşlerinin hareketleri, kıskançlık duygusunu yendiklerini ve kıskançlığa yol açan kusurların ortadan kalktığını gösteriyordu. Şimdi sadece bağışlanmakla kalmayacaklar, aynı zamanda, geliştikleri için gurur duyacaklar ve kendilerine olan saygılarını da muhafaza edeceklerdi. Kişinin kendine olan saygısı ne derece önemlidir? Babasının ve kendisinin, kardeşlerine kendilerini kurtarma fırsatı verene kadar, yıllarca acı çekmesine göz yumacak kadar!

 

Her GÜn YAPILAN MİTSVALAR

[www.pirchei.com]

 

Doğru Berahayı Okumak

 

Bir kişi, herhangi bir konuda beraha söyleyecekse, öncelikle bu söyleyeceğinin doğru beraha olduğundan emin olmalı, gerekirse sidurda (=dua kitabı) kontrol etmelidir. Kişinin yaptığı bütün berahalar ve tefilalarla, kendini daha iyi vermek ve kelimelerin anlamları üzerinde düşünmek için bir sidur kullanmak yararlıdır. Kişi bazı duaları ezbere biliyorsa bile, konsantrasyonunu kaybetmemek için dualarını bir kitaba bakarak etmeyi tercih etmelidir.

 

KAYNAKLARIMIZDAN - YAHUDİ TERBİYESİ

[Sefer Maase Avot]

 

Tevazua Övgü

 

  • "Rabot Mahaşavot Belev İş, Vaatsat Aşem, İ Takum - İnsanın Kalbinde Düşünceler Çoktur; Ama Sadece Tanrı'nın Tasarısı (ATSAT) Devamlı Olacaktır". Hahamlarımız "Tasarısı" anlamındaki Atsat (=Ayin-Tsadik-Tav) sözcüğünün, "Anava - Tevazu", "Tsedaka" ve "Tora" sözcüklerinin baş harflerinden oluştuğuna dikkati çekerler. Bir kişide bu üç şey varsa, o kişi "devamlı olacaktır".
  • Zlatşov'lu Rabi Mihal çok kutsal bir şahsiyetti. Babası Drohoviç'li Rabi Yitshak'tan kendisine miras olarak çok değerli bir çift tefilin kalmıştı. Zengin bir Hasid gelip kendisinden bunu 50 rubleye almak istedi. Rabi Mihal oldukça fakir ve ekonomik sıkıntı içinde yaşayan biriydi. Karısı bu teklifi kabul etmesini söylüyordu; ne de olsa dua etmek için kullanabileceği başka tefilini vardı. Ancak Rabi Mihal bunu kabul etmedi ve tefilinini satmadı. Sukot bayramı geldi. Etrog sıkıntısı yaşanıyordu. Sadece bir kişi kullanılabilecek bir Etrog bulmuştu ve bunun için 50 ruble istiyordu. Rabi Mihal hemen gidip tefilinini 50 rubleye sattı ve bu Etrog'u satın aldı. Karısı bunu duyunca büyük bir öfkeye kapılmıştı. Rabi Mihal tefilinini evin temel ihtiyaçları için satmamış, ama Etrog satın almaya gelince bundan çekinmemiştir! Sonunda öfkesinden kocasının elinden Etrog'u kaptı ve ucundaki küçük dal parçasını (Pitam) ısırarak kopardı [böylece Etrog, ilk gün beraha söylemeye uygunluğunu yitirdi]. Ama Rabi Mihal, en ufak bir içerleme işareti göstermedi. "Eğer Tanrı, Etrog'umun geçersiz olmasına karar vermişse, ben bunu sevgiyle kabulleniyorum" dedi. O gece babası rüyasına girdi ve kendisine şöyle dedi: "Etrog'unun geçersiz olması karşısında gururlu bir öfkeye kapılmayıp, karını incitmemen, Etrog'u satın almak için değerli tefilini satmandan daha değerli bir davranış."

 

YAHUDİ EVİNİN TEMELLERİ

[Dini Uygulama Rehberi - Rabi Nisim Behar]

 

Talit Katan ve Talit Kuralları

 

1.      Kişi sabahleyin Şema'yı söylemeden önce dört Tsitsit'i elinde toplar. Tsitsit bölümünü okumayı bitirinceye kadar elinde tutar. Bu bize Tanrı'nın bize vermiş olduğu Tsitsit emrini yerine istekli bir şekilde getirdiğimizi gösteren bir harekettir.

2.      Sabah duasında başka birinden izinle alınan bir Talit'le beraha söylenebilir.

3.      Sinagoga bağışlanan Talitler giyildiğinde, onlara beraha söylenir.

4.      Eğer giyilen bir Talit insanın üstünden düşerse, tekrar giyerken bazı görüşlere göre tekrar Talit berahası söylenmelidir. Ancak başka otoriteler buna gerek olmadığını söyledikleri için, pratikte, Tanrı'nın İsmi'ni boş yere kullanma riskine karşı, beraha tekrarlanmaz (Sefer Yalkut Yosef).

5.      İhtiyaç gidermek ya da bir yere gitmek için Talit tekrar giyilmek niyetiyle çıkarılırsa, giyildiğinde tekrar beraha söylenmez.

 

Haftanın Sözü

[Midraş Leolam]

 

Öfkelenen kişi, puta tapmış gibidir.

                                                     

Haftanın Peraşası'nı, t  e  b  e  r  r  u  d  a     b  u  l  u  n  a  r  a  k, ölmüşlerinin ruhuna veya hasta bir yakınının şifasına ithaf etmek isteyenlerin,

 ilgililer (050 - 38 41 30) ile temasa geçmeleri rica olunur.

Peraşa kağıtları Tora ile ilgili yazılar içerdiğinden çöpe atılmamalıdır.

Lütfen Geniza'ya getiriniz.