Rav Peres - Leh LehaRav İzak Peres'in Ekev Peraşası yorumunu dinleyebilirsiniz...

Rav Peres - Leh LehaRav İzak Peres'in Ekev Peraşası yorumunu dinleyebilirsiniz...

Rav Peres - Leh LehaRav İzak Peres'in Ekev Peraşası yorumunu dinleyebilirsiniz...

Rav Peres - Leh LehaRav İzak Peres'in Ekev Peraşası yorumunu dinleyebilirsiniz...

Rav İsak Alaluf

Rav İsak Alaluf'un Ekev Peraşası yorumunu izleyebilirsiniz...

rav alaluf

Yahudiler tarih boyunca Tanrı’nın izinden gitmenin yaşamlarının esası olduğunu anlamaya çalışmışlardır.

rav alaluf

“Vayaneha vayariveha – seni sıktı ve seni acıktırdı” “Vayaahilha et aman – ve sana Man yedirdi” “Lemaan odiaha ki lo al alehem levado yihye adam ki al kol motsa pi Ad… yihye aadam – sana bildirmek için sadece ekmek ile değil Tanrı’nın ağzından çıkan söze göre insan yaşar.”   ( Devarim 8/3)

rav alaluf

"Veaya Ekev tişmeun et amişpatim aelle uşmartem vaasitem otam veşamar Ad... E.loeha et aberit veet ahesed aşer nişba laavoteha - Bu ilkeleri dinler,onlara özenle uyarsanız Tanrı atalarınıza and içerek verdiği söz uyarınca sizinle yaptığı antlaşmaya bağlı kalacak." (Devarim 7/12)

Rav Sacks ile İnancı Peraşada Bulmak

“Eğer bu kanunları dinlerseniz…” (Devarim 7:12). Peraşamızı başlatan bu sözler, Devarim kitabının temel bir motifi niteliğindeki bir fiili içermektedir. 

Rav Sacks ile İnancı Peraşada Bulmak

Geçtiğimiz haftaki peraşanın sonunda ve bu haftaki peraşanın başında ilginç bir ifade geçmektedir ve Tora’da bu ifadenin geçtiği yerler yalnızca bu ikisinden ibarettir. 

Haleva2Hahambaşı Rav İzak Haleva'nın Ekev Peraşası yorumunu izleyebilirsiniz...

Haftanın Peraşası Bülteni

Devarim kitabında geçmiş senelerin bir muhasebesini yapan Moşe Rabenu ilk peraşada öncülerin Erets Yisrael’i gözlemesi ve getirdikleri olumsuz rapora odaklanır. 

Haftanın Peraşası Bülteni

Ekev peraşasında, Moşe, Bene-Yisrael'e veda konuşmasını yapmaya devam eder ve Tora'nın emirlerini (mitsvalar) yerine getirmelerinin sonucu olarak, ele geçirip yerleşmek üzere oldukları, Tanrı'nın Atalar'a vaat etmiş olduğu Ülke'de refah içinde yaşayacaklarına dair teminat verir...

...

bultenEkev peraşasında, Moşe,Bene-Yisrael'e veda konuşmasını yapmaya devam eder ve Tora'nın emirlerini(mitsvalar) yerine getirmelerinin sonucu olarak, ele geçirip yerleşmek üzereoldukları, Tanrı'nın Atalar'a vaat etmiş olduğu Ülke'de refah içinde yaşayacaklarınadair teminat verir...

Haftanın Peraşası BülteniEkev peraşasında, Moşe,Bene-Yisrael'e veda konuşmasını yapmaya devam eder ve Tora'nın emirlerini(mitsvalar) yerine getirmelerinin sonucu olarak, ele geçirip yerleşmek üzereoldukları, Tanrı'nın Atalar'a vaat etmiş olduğu Ülke'de refah içinde yaşayacaklarınadair teminat verir...

...

Haftanın Peraşası BülteniEkev peraşasında, Moşe,Bene-Yisrael'e veda konuşmasını yapmaya devam eder ve Tora'nın emirlerini (mitsvalar) yerine getirmelerinin sonucu olarak, ele geçirip yerleşmek üzere oldukları, Tanrı'nın Atalar'a vaat etmiş olduğu Ülke'de refah içinde yaşayacaklarına dair teminat verir.

Haftanın Peraşası BülteniEkev peraşasında, Moşe,Bene-Yisrael'e veda konuşmasını yapmaya devam eder ve Tora'nın emirlerini (mitsvalar) yerine getirmelerinin sonucu olarak, ele geçirip yerleşmek üzere oldukları, Tanrı'nın Atalar'a vaat etmiş olduğu Ülke'de refah içinde yaşayacaklarına dair teminat verir...

...

Haftanın Peraşası BülteniEkev peraşasında, Moşe,Bene-Yisrael'e veda konuşmasını yapmaya devam eder ve Tora'nın emirlerini (mitsvalar) yerine getirmelerinin sonucu olarak, ele geçirip yerleşmek üzere oldukları, Tanrı'nın Atalar'a vaat etmiş olduğu Ülke'de refah içinde yaşayacaklarına dair teminat verir.

Haftanın Peraşası BülteniEkev peraşasında, Moşe,Bene-Yisrael'e veda konuşmasını yapmaya devam eder ve Tora'nın emirlerini(mitsvalar) yerine getirmelerinin sonucu olarak, ele geçirip yerleşmek üzereoldukları, Tanrı'nın Atalar'a vaat etmiş olduğu Ülke'de refah içinde yaşayacaklarına dair teminat verir.

Haftanın Peraşası BülteniEkev peraşasında, Moşe, Bene-Yisrael'e veda konuşmasını yapmaya devam eder ve Tora'nın emirlerini (mitsvalar) yerine getirmelerinin sonucu olarak, ele geçirip yerleşmek üzere oldukları, Tanrı'nın Atalar'a vaat etmiş olduğu Ülke'de refah içinde yaşayacaklarına dair teminat verir.

Haftanın Peraşası BülteniEkev ("Akabinde") peraşasında, Moşe, Bene-Yisrael'e veda konuşmasını yapmaya devam eder ve Tora'nın emirlerini (mitsvalar) yerine getirmelerinin "akabinde", ele geçirip yerleşmek üzere oldukları, Tanrı'nın Atalar'a vaat etmiş olduğu Ülke'de refah içinde yaşayacaklarına dair teminat verir.

Haftanın Peraşası BülteniEkev ("Akabinde") peraşasında, Moşe, Bene-Yisrael'e veda konuşmasını yapmaya devam eder ve Tora'nın emirlerini (mitsvalar) yerine getirmelerinin "akabinde", ele geçirip yerleşmek üzere oldukları, Tanrı'nın Atalar'a vaat etmiş olduğu Ülke'de refah içinde yaşayacaklarına dair teminat verir.

Haftanın Peraşası BülteniEkev ("Akabinde") peraşasında, Moşe, Bene-Yisrael'e veda konuşmasını yapmaya devam eder ve Tora'nın emirlerini (mitsvalar) yerine getirmelerinin "akabinde", ele geçirip yerleşmek üzere oldukları, Tanrı'nın Atalar'a vaat etmiş olduğu Ülke'de refah içinde yaşayacaklarına dair teminat verir.

Haftanın Peraşası BülteniEkev ("Akabinde") peraşasında, Moşe, Bene-Yisrael'e veda konuşmasını yapmaya devam eder ve Tora'nın emirlerini (mitsvalar) yerine getirmelerinin "akabinde", ele geçirip yerleşmek üzere oldukları, Tanrı'nın Atalar'a vaat etmiş olduğu Ülke'de refah içinde yaşayacaklarına dair teminat verir.

Haftanın Peraşası BülteniMoşe Bene-Yisrael'e, insanların genelde "topuklarıyla ezercesine" gözardı ettikleri "az öneme sahip" oldukları varsayılan mitsvaları bile yerine getirdikleri takdirde, yeryüzünün en bereketli toplumu olacaklarına dair söz verir.