Rav Peres - Leh LehaRav İzak Peres'in Korah Peraşası yorumunu dinleyebilirsiniz...

Rav Peres - Leh LehaRav İzak Peres'in Korah Peraşası yorumunu dinleyebilirsiniz...

Rav Peres - Leh LehaRav İzak Peres'in Korah Peraşası yorumunu dinleyebilirsiniz...

Rav İsak Alaluf

Rav İsak Alaluf'un Korah Peraşası yorumunu izleyebilirsiniz...

rav alaluf

Hepimizin yaşamında zaman zaman söylediği veya hiç değilse aklından geçirdiği benzer sözler vardır.

rav alaluf

*Gemara'da anlatılan bir midraşa bakalım: Korah Moşe'ye isyan ettiği anda güneş ve ay Tanrı'ya şöyle derler: Eğer Amram'ın oğlunun yanında yer alacaksan bizler parlamaya devam edeceğiz.

rav alaluf

Bir kişi Korah'ın isyanını okuduğunda olan olaylar karşısında şaşkına dönebilir. Moşe İsrael'in lideridir ancak Bene Yisrael Moşe vasıtası ile birçok mucizeye tanıklık etmişlerdir.

Rav Sacks ile İnancı Peraşada Bulmak

“Çok ileri gittin! Tüm cemaat kutsaldırlar – her biri – ve A-Şem onlarladır. Öyleyse kendinizi neden A-Şem’in cemaatinin üstüne koyuyorsunuz?” (Bamidbar 16:3)

 

Rav Sacks ile İnancı Peraşada Bulmak

Korah toprak tarafından yutulmuştu, ama ruhu hâlâ hayattadır ve canlıdır; hem de en beklenmedik yerde – Britanya ve Amerika’daki üniversitelerde.

Haleva2Hahambaşı Rav İzak Haleva'nın Korah Peraşası yorumunu izleyebilirsiniz...

Haftanın Peraşası BülteniHer sene bu peraşa okunurken tartışmalar Korah’ın yanlışının ne olduğu ve neden bu cezayı hak ettiği yönünde yoğunlaşır. 

Haftanın Peraşası Bülteni

Korah, Midraş'agöre Moşe'nin eskiden beri karşıtı olan Datan ile Aviram'la birlikte, Moşe'nin liderliğine ve Aaron'un Koenlik sıfatına meydan okuyan bir isyan başlatır...

Haftanın Peraşası BülteniKorah, Midraş'agöre Moşe'nin eskiden beri karşıtı olan Datan ile Aviram'la birlikte, Moşe'nin liderliğine ve Aaron'un Koenlik sıfatına meydan okuyan bir isyan başlatır...

Haftanın Peraşası BülteniKorah, Midraş'agöre Moşe'nin eskiden beri karşıtı olan Datan ile Aviram'la birlikte, Moşe'nin liderliğine ve Aaron'un Koenlik sıfatına meydan okuyan bir isyan başlatır...

Haftanın Peraşası BülteniKorah, Midraş'agöre Moşe'nin eskiden beri karşıtı olan Datan ile Aviram'la birlikte, Moşe'nin liderliğine ve Aaron'un Koenlik sıfatına meydan okuyan bir isyan başlatır...

Haftanın Peraşası BülteniKorah, Midraş'agöre Moşe'nin eskiden beri karşıtı olan Datan ile Aviram'la birlikte, Moşe'nin liderliğine ve Aaron'un Koenlik sıfatına meydan okuyan bir isyan başlatır...

Haftanın Peraşası BülteniKorah, Midraş'agöre Moşe'nin eskiden beri karşıtı olan Datan ile Aviram'la birlikte, Moşe'nin liderliğine ve Aaron'un Koenlik sıfatına meydan okuyan bir isyan başlatır...

Haftanın Peraşası BülteniKorah, Midraş'agöre Moşe'nin eskiden beri karşıtı olan Datan ile Aviram'la birlikte, Moşe'nin liderliğine ve Aaron'un Koenlik sıfatına meydan okuyan bir isyan başlatır...

Haftanın Peraşası BülteniKorah, Midraş'agöre Moşe'nin eskiden beri karşıtı olan Datan ile Aviram'la birlikte, Moşe'nin liderliğine ve Aaron'un Koenlik sıfatına meydan okuyan bir isyan başlatır...

Haftanın Peraşası BülteniKorah, Midraş'a göre Moşe'nin eskiden beri karşıtı olan Datan ile Aviram'la birlikte, Moşe'nin liderliğine ve Aaron'un Koenlik sıfatına meydan okuyan bir isyan başlatır...

Haftanın Peraşası BülteniKorah, Midraş'a göre Moşe'nin eskiden beri karşıtı olan Datan ile Aviram'la birlikte, Moşe'nin liderliğine ve Aaron'un Koenlik sıfatına meydan okuyan bir isyan başlatır...

 Haftanın Peraşası BülteniKorah, Midraş'a göre Moşe'nin eskiden beri karşıtı olan Datan ile Aviram'la birlikte, Moşe'nin liderliğine ve Aaron'un Koenlik sıfatına meydan okuyan bir isyan başlatır...

Haftanın Peraşası BülteniKorah, Midraş'a göre Moşe'nin eskiden beri karşıtı olan Datan ile Aviram'la birlikte, Moşe'nin liderliğine ve Aaron'un Koenlik sıfatına meydan okuyan bir isyan başlatır...

Haftanın Peraşası BülteniKorah, Midraş'a göre Moşe'nin eskiden beri karşıtı olan Datan ile Aviram'la birlikte, Moşe'nin liderliğine ve Aaron'un Koenlik sıfatına meydan okuyan bir isyan başlatır...

Haftanın Peraşası BülteniKorah, Datan, Aviram ve Bene-Yisrael içinde 250 lider konumundaki kişi, Moşe ve Aaron'un otoritesine karşı ayaklanırlar...