Rav Peres - Leh LehaRav İzak Peres'in Bo Peraşası yorumunu dinleyebilirsiniz...

Rav Peres - Leh LehaRav İzak Peres'in Bo Peraşası yorumunu dinleyebilirsiniz...

Rav Peres - Leh LehaRav İzak Peres'in Bo Peraşası yorumunu dinleyebilirsiniz...

Rav İsak AlalufRav İsak Alaluf'un Bo Peraşası yorumunu izleyebilirsiniz...

rav alaluf"Ahodeş aze lahem Roş Hodaşim. Rişon u lahem lehodşe aşana - bu ay sizin için ayların başıdır. Senenin aylarının ilk ayı olacaktır.

rav alaluf"Moşe ve Aaron'u geri döndürdüler ve Paro onlara gidin ve Tanrı'nıza ibadet edin dedi.

rav alaluf"Sizin içinde bulunduğunuz evlerde "kan" sizin için bir işaret olacak, kanı göreceğim ve üzerinden atlayacağım. Mısır topraklarını vuracağım zaman başınıza yok edici bir bela gelmeyecek. (Şemot 12/13)

Rav Sacks ile İnancı Peraşada Bulmakİki asrı aşkın bir süre boyunca köleleştirilmiş ve baskı görmüş, sürgünün ızdıraplarını yaşamış bir halkın lideri olduğunuzu varsayın. 

Rav Sacks ile İnancı Peraşada BulmakBazı zamanlarda başkaları bizi bizden daha iyi tanır. 

Haleva2Hahambaşı Rav İzak Haleva'nın Bo Peraşası yorumunu izleyebilirsiniz...

Haftanın Peraşası Bülteni

İbranice lisanında birine “bana gel” dediğimiz zaman “bo elay” ifadesini, birine “ona git” dediğimiz zaman da “leh elav” ifadesini kullanırız.

Haftanın Peraşası Bülteni

Mısır’da gerçekleşen on belanın son üç tanesi aktarılmaktadır:

bultenMısır’da gerçekleşen on belanın son üç tanesi aktarılmaktadır:

 

bultenMısır’da gerçekleşen on belanın son üç tanesi aktarılmaktadır:

bultenMısır’da gerçekleşen on belanın son üç tanesi aktarılmaktadır:

 

bultenMısır’da gerçekleşen on belanın son üç tanesi aktarılmaktadır:

bultenMısır’da gerçekleşen on belanın son üç tanesi aktarılmaktadır:

bultenMısır’da gerçekleşen on belanın son üç tanesi aktarılmaktadır:

bultenMısır’da gerçekleşen on belanın son üç tanesi aktarılmaktadır:

bultenMısır’da gerçekleşen on belanın son üç tanesi aktarılmaktadır:

bultenMısır'da gerçekleşen on belanın son üç tanesi aktarılmaktadır:

bultenMısır'da gerçekleşen on belanın son üç tanesi aktarılmaktadır:

bultenMısır'da gerçekleşen on belanın son üç tanesi aktarılmaktadır:

bultenMısır'da gerçekleşen on belanın son üç tanesi aktarılmaktadır:

bultenTanrı Moşe'ye, herkesin tüm zamanlar için Tek ve Mutlak bir Tanrı olduğunu bilmelerini sağlayacak olan mucizevî belaları gerçekleştirmek üzere Paro'nun kalbini sertleştirdiğini söyler.