Rav Peres - Leh LehaRav İzak Peres'in Vayeşev Peraşası yorumunu dinleyebilirsiniz...

Rav İsak Alaluf

Rav İsak Alaluf'un Vayeşev Peraşası yorumunu izleyebilirsiniz...

rav alalufHaftanın peraşasındaki esas konu Yosef'in satılmasıdır. Ancak Yosef'in satılmasına kadar gelişen olaylar sanki doğal bir süreç gibi değil de bilinçli bir şekilde gelişmektedir.

rav alaluf“Vayeşev Yaakov beerets megure aviv, beerats Kenaan - Yaakov babasının konakladığı ülkede, Kenaan ülkesinde oturdu” (Bereşit 37:1) 

rav alalufHanuka bayramı ile Yosef ve kardeşlerinin hikâyesinin okunduğu Şabat gününün çakışması tesadüfi değildir.

Rav Sacks ile İnancı Peraşada BulmakYosef ve kardeşlerinin hikayesi dört peraşaya yayılan, Tora’daki en uzun ve en detaylı yazılmış hikayedir. 

Rav Sacks ile İnancı Peraşada BulmakReuven, olabilecekken hiç olamayan liderdir. Yaakov’un ilk doğan oğluydu. 

Haftanın Peraşası Bülteni

Vayeşev peraşası Yosef ve kardeşlerinin öyküsünü anlatmaya başlar. Bu öykü aslında Mısır esaretinin de başlangıcıdır.

Haftanın Peraşası Bülteni

Yaakov, on iki oğluyla beraber Hevron'a yerleşir. En sevdiği oğlu 17 yaşındaki Yosef'tir...

Haftanın Peraşası Bülteni

Yaakov, on iki oğluyla beraber Hevron'a yerleşir. En sevdiği oğlu 17 yaşındaki Yosef'tir...

Haftanın Peraşası Bülteni

Yaakov, on iki oğluyla beraber Hevron'a yerleşir. En sevdiği oğlu 17 yaşındaki Yosef'tir...

Haftanın Peraşası Bülteni

Yaakov, on iki oğluyla beraber Hevron'a yerleşir. En sevdiği oğlu 17 yaşındaki Yosef'tir...

Haftanın Peraşası Bülteni

Yaakov, on iki oğluyla beraber Hevron'a yerleşir. En sevdiği oğlu 17 yaşındaki Yosef'tir...

bultenYaakov,on iki oğluyla beraber Hevron'a yerleşir. En sevdiği oğlu 17yaşındaki Yosef'tir...Haftanın Peraşası Bülteni

Yaakov, on iki oğluyla beraber Hevron'a yerleşir. En sevdiği oğlu 17 yaşındaki Yosef'tir...

Haftanın Peraşası Bülteni

Yaakov, on iki oğluyla beraber Hevron'a yerleşir. En sevdiği oğlu 17 yaşındaki Yosef'tir...

Haftanın Peraşası Bülteni

Yaakov, on iki oğluyla beraber Hevron'a yerleşir. En sevdiği oğlu 17 yaşındaki Yosef'tir...

Haftanın Peraşası Bülteni

Yaakov, on iki oğluyla beraber Hevron'a yerleşir. En sevdiği oğlu 17 yaşındaki Yosef'tir...

Haftanın Peraşası Bülteni

Yaakov, on iki oğluyla beraber Hevron'a yerleşir. En sevdiği oğlu 17 yaşındaki Yosef'tir...

Haftanın Peraşası Bülteni

Yaakov, on iki oğluyla beraber Hevron'a yerleşir. En sevdiği oğlu 17 yaşındaki Yosef'tir...

Haftanın Peraşası Bülteni

Yaakov, on iki oğluyla beraber Hevron'a yerleşir. En sevdiği oğlu 17 yaşındaki Yosef'tir...

Haftanın Peraşası Bülteni

Yaakov, on iki oğluyla beraber Hevron'a yerleşir. En sevdiği oğlu 17 yaşındaki Yosef'tir...