Rav Peres - Leh LehaRav İzak Peres'in Vayera Peraşası yorumunu dinleyebilirsiniz...

Rav İsak Alaluf

Rav İsak Alaluf'un Vayera Peraşası yorumunu izleyebilirsiniz...

Rav İsak Alaluf

"Vayaşkem Avraam baboker el amakom aşer amad şam - Avramm sabah erken kalktı ve Tanrı'nın önünde durduğu yerde durdu" (Bereşit 19/27)

Rav İsak Alaluf

Bildiğimiz üzere Avraam brit mila mitsvasını 99 yaşında yerine getirmiş ve targum'un verdiği bilgi ışığında sargılar içinde de olsa çadırın kapısında beklemektedir.

Rav İsak Alaluf

Avraam büyük bir telaş içindedir. Çadırına üç tane misafir gelmiştir ve onları hastalığına rağmen çok iyi bir şekilde ağırlamak amacındadır.

rav sacksYitshak’ın kurban edilmek üzere bağlanması hakkında birçok defalar yazdım. 

Rav Sacks ile İnancı Peraşada Bulmak

“Oğlunu, tek oğlunu, sevdiğini – Yitshak’ı – al ve Moriya diyarına git. Onu orada, sana söyleyeceğim dağlardan birinin tepesinde bir Ola-korbanı olarak sun.” (Bereşit 22:2)

Rav Sacks ile İnancı Peraşada Bulmak

İnsanlığın erken tarihi, Tora’da bir dizi hayal kırıklığı şeklinde tarif edilmektedir.

Haftanın Peraşası Bülteni

Vayera peraşasının sonunda “Akedat Yitshak olarak bilinen olay anlatılır. Avraam oğlu Yitshak’ı korban etmek üzere sunağa bağlar son anda bir melek onu durdurur.

Haftanın Peraşası Bülteni

Tanrı, 99 yaşındaki sünnetini takip eden üçüncü günde, Avraam Avinu'ya görünür...

Haftanın Peraşası Bülteni

Tanrı, 99 yaşındaki sünnetini takip eden üçüncü günde, Avraam Avinu'ya görünür...

Haftanın Peraşası Bülteni

Tanrı, 99 yaşındaki sünnetini takip eden üçüncü günde, Avraam Avinu'ya görünür...

Haftanın Peraşası Bülteni

Tanrı, 99 yaşındaki sünnetini takip eden üçüncü günde, Avraam Avinu'ya görünür...

Haftanın Peraşası Bülteni

Tanrı, 99 yaşındaki sünnetini takip eden üçüncü günde, Avraam Avinu'ya görünür...

Haftanın Peraşası Bülteni

Tanrı, 99 yaşındaki sünnetini takip eden üçüncü günde, Avraam Avinu'ya görünür...

Haftanın Peraşası Bülteni

Tanrı, 99 yaşındaki sünnetini takip eden üçüncü günde, Avraam Avinu'ya görünür...

Haftanın Peraşası Bülteni

Tanrı, 99 yaşındaki sünnetini takip eden üçüncü günde, Avraam Avinu'ya görünür...

Haftanın Peraşası Bülteni

Tanrı, 99 yaşındaki sünnetini takip eden üçüncü günde, Avraam Avinu'ya görünür...

Haftanın Peraşası Bülteni

Tanrı, 99 yaşındaki sünnetini takip eden üçüncü günde, Avraam Avinu'ya görünür...

Haftanın Peraşası Bülteni

Tanrı, 99 yaşındaki sünnetini takip eden üçüncü günde, Avraam Avinu'ya görünür...

Haftanın Peraşası Bülteni

Tanrı, 99 yaşındaki sünnetini takip eden üçüncü günde, Avraam Avinu'ya görünür...

Haftanın Peraşası Bülteni

Tanrı, 99 yaşındaki sünnetini takip eden üçüncü günde, Avraam Avinu'ya görünür...

Haftanın Peraşası Bülteni

Tanrı, 99 yaşındaki sünnetini takip eden üçüncü günde, Avraam Avinu'ya görünür...

Haftanın Peraşası Bülteni

Tanrı, 99 yaşındaki sünnetini takip eden üçüncü günde, Avraam Avinu'ya görünür...