Kadın meyvayı aldı... ve yedi... ( Bereşit, 3:6)

 HAVA, MEYVANIN TADINA BAKAR

Adam ve Hava, dünyadaki ilk insanlardı. Allah, onları yaratmış ve karı-koca olarak yaşayacakları Eden Bahçesi’ne koymuştu. Hava, bahçedeki bir ağacın meyvasını yememesi gerektiğini biliyordu, çünkü bunu Allah yasaklamıştı. Ondan başka birçok ağaç vardı . Hava günlerini, başka ağaçların meyvalarını yemekle, güzel çiçekleri koklamakla ve  etraflarında dolaşan şirin hayvanları okşamakla geçiriyordu.
 
Fakat bir gün, Hava, kendisini yasak meyvayı yemesi için kandıracak yılanla karşılaştı. Meyva çok lezzetliydi.  Hava, meyvayı Adam’a da denemesi için verince, o da yasak meyvayı yedi. Sonra  birdenbire, Allah belirdi . Emrine uyulmadığından çok sinirliydi.  Ceza olarak, Adam ve Hava’yı Eden Bahçesi’ni terketmeye zorladı ve bir daha dönmelerine izin vermedi.


Allah , beni güldürdü,öyle ki beni duyan herkes benimle birlikte gülmeye başladı... ( Bereşit, 21:6 )

 SARA’NIN SEVİNCİ

Sara çok sevinçliydi! Yıllarca bekledikten sonra, sonunda bir bebeği olacaktı ! O ve kocası Avraam, neredeyse bir çocuk beklemekten vazgeçeceklerdi. Bu yüzden, üç esrarengiz misafir, çadırlarına gelip , olacak mucizelerden bahsettiklerinde, Sara onlara inanamamıştı. “Benim gibi yaşlı bir kadın nasıl bebek sahibi olabilir ?” diye sormuştu. Allah’ın sesi bu sorusuna cevap vermişti: “ Benim için hiçbirşey zor değildir”
 
Ve tabii ki, bir yıl sonra, Sara’nın bir oğlu oldu. Mutluluğunu göstermek için Sara, çocuğa ‘ Gülen ‘ anlamına gelen Yitshak adını verdi.

 ...kuyuya iner, su testisini doldurur ve yukarı çıkar... ( Bereşit, 24:16 )

RİVKA, KUYUDA

Rivka, kuyuya gittiğinde, sıcak çöl rüzgarları esiyordu. Toz bulutu içinde, bir adamla develerinin silüetlerini görebiliyordu. Adam yakınına gelerek  “Lütfen testinizden bir damla su alabilir miyim” diye sordu. “ Çok susadım” Bütün günün yorgunluğunu taşıyan Rivka, adamın isteği karşısında şaşırmış olmasına rağmen ona  su verdi ve “
 
Develeriniz de susamış olmalı. Onlara da su vermeme ,izin verin “ dedi.

Adam, çantasını açarak altın bir küpeyle , 2 altın bilezik çıkardı ve Rivka’ya uzattı . Sonra da Rivka’nın anne-babasının isimlerini öğrenmek istedi. Rivka cevapladığı zaman, ailenin , sahibi Avraam’la akraba olduğunu anladı ve  Allah’a teşekkür etti. Daha sonra, Rivka’nın anne-babasına Avraam’ın oğlu Yitshak ‘a  uygun bir eş bulmak için gönderildiğini anlattı. Ve kendisine su veren Rivka’nın Yitshak’ın eşi olmasını önerdi.


Lavan’ın iki kızı vardı.: büyük olanın adı Leah, küçük olanın adı ise Rahel’dir. ( Bereşit 29:16 )

İKİ KIZ KARDEŞ

            Yaakov, kuzeni Rahel’i sever ve Rahel’in babası Lavan’a, kızyıla evlenebilmek için 7 sene yanında çalışabileceğine dair söz verir. Lavan, bu öneriyi kabul eder, ve 7 sene geçtikten sonra bir düğün ziyafeti hazırlar. Fakat, Lavan, Yaakov’u kandırır ve düğün çadırına Rahel yerine, büyük kızı Lea’yı gönderir. Sabahleyin,
 
Yaakov, Lavan’ın yaptığını anlar . Nedenini sorunca , Lavan, ülkesinde, büyük kız kardeş evenmeden küçük kızın evlenemediğini söyler. Bu yüzden, Yaakov, Rahel için bir 7 sene daha çalışir.

Lea, Rahel’i kıskanmakta, geceleri yüzünü yastığına gömüp ağlamaktadır. Allah ona acır ve Lea’nın Yaakov’a 6 oğlan ve bir de kız çocuğu vermesine izin verir. Şimdi de Rahel, çocuğu olmadığından kıskançlık hissetmektedir. Yaakov’a şöyle der: “ Bana çocuk ver, çok çok üzülüyorum”. Bir kez daha, Allah acır ve sonunda Rahel’in de oğulları olur: Yosef ve Binyamin

Yaakov’un toplam 12 oğlu olur. Daha sonra, Allah, Yaakov’un ismini ‘İsrael ‘ olarak değiştirecektir, ve 12 oğlu da İsrael kabilelerinin ataları olacaktır. 


Artık onu daha fazla saklayamayacağını anladığı  zaman, sazları alır, yapışkan çamurla birbirine tutturur ve çocuğunu içine koyar; ve dere kenarında yaprakların üstüne koyar. ( Şemot 2:3 )

YOHEVED OĞLUNU KURTARIR

Yoheved, küçük oğlunu korumak için umutsuzdur , çünkü Firavun , Mısır’da doğan her Yahudi erkek çocuğun öldürülmesi için emir çıkartmıştır. İlk zamanlar, çocuğunu saklamayı başarabilmiştir., fakat üç ay sonra, artık
 
cesareti kalmamıştır. Gizlice, hızla çalışarak, Yoheved, sazlardan bir sepet örer ve içine oğlunu koyarak, Nil Nehri’nin sularına bırakır.

Firavun’nun kızı ,nehre yıkanmaya gittiğinde, sepeti görür ve hizmetçisine onu yakalamasını söyler. Sepeti kaldırınca, bebek ağlamaya başlar, ve Firavun’nun kızı da bebeğe acır . Yahudi bir bebek bulduğunun farkındayr fakat yine de onu kendi çocuğuymuş gibi büyüteceğine söz verir. Ona Moşe adını verir , ve Moşe, Mısır’da bir prens olarak büyür ve daha sonra Tanrı tarafından halkını Mısır'dan çıkaracak olan peygamber olur.


 ...ve bütün kadınlar, dans ederek onun arkasından dışarı  çıkar... ( Şemot, 15:20 )

MİRYAM DANS EDER.

İsraeloğulları, nesiller boyunca Mısır’da köle olarak yaşadılar. Fakat Moşe, Allah’ın isteğiyle, binlerce Yahudi’yi Mısır’dan çıkartmış ve özgürlüklerine kavuşmalarını sağlamıştı. Moşe’nin kız kardeşi Miryam peygamber de onlarla birlikteydi. Kızıldeniz’e ulaştıklarında, Moşe, ellrini suyun üzerine uzattı, ve Allah, dalgaları ikiye ayırınca 
 
İsraeoğulları’nın yürüyebilmesi için ortada kuru bir yol oluştu. Fakat, arkadan onları yakalamak için takip eden  Mısırlılar gelince, dalgalar, kapandı ve Mısırlılar’ın tümü boğuldu.

Miryam, halkının düşmanlarından kurtulduğunu ve en sonunda özgürlüklerine kavuştuklarını görünce, mutluluğunu daha fazla tutamamıştı   . Bir tamburin almış ve  sevinçli bir dansa başlamıştı


 ...Ve bir palmiye ağacının altına çömelir. Ve israeloğulları, yargı  için ona başvurur. ( Hakimler, 4:5 )

AKILLI DEBORA

İsraeloğulları ,bilgeliği sayesinde,  Debora’yı hakimleri yapmıştı. Her gün, Debora, bir palmiye ağacının altına oturur, tartışmalarına çözüm getirmek için kendisine gelen insanlara tavsiyelerde bulunurdu.
 
 İsraeloğulları’nın düşmanları Sisera  onları tehdit edince, Debora, Barak’a gidip , Allah’ın, Sisera’ya karşı verilecek savaşı Barak’ın  yönetmesini  emrettiğini bildirmişti .Fakat, Barak, Debora olmadan savaşta komutan olmak istemedi.

Böylece, Debora ve Barak beraberce, Sisera ordularıyla Tabor Dağı eteklerinde savaştılar ve büyük başarı elde ettiler. Savaşı kazandıklarında, Deborah yüksek sesle bir övgü şarkısı söylemeye başlamıştı. 


 Sonra Yael, bir eline çadırın çivisini alır, diğer eline çekici alır, yavaşça ona yaklaşır ve çiviyi şakağına saplar...( Hakimler 4:21 )

YAEL, İSRAEL’İN SAVUNUCUSU

 Sisera karşısında belirdiğinde,  Yael, çadırında yalnızdı. Ordusu, Tabor Dağın’daki savaş alanında, Debora ve Barak tarafından yenilgiye uğratılınca, Sisera, adamlarını terketmiş ve yaya olarak kaçmıştı. Yael’in çadırına saklanmak için girip Yael’den biraz su istemişti. Jael, ona
 
keçi sütü vermiş, Sisera da susuzluğu geçince, derin bir uykuya dalmıştı. Sisera uyuduğu sırada, Yael, onun kötü bir insan olduğunu bildiğinden, Sisera'nın halkına bir daha zarar vermemesini sağladı.

 ...insanların , benim insanlarım olacak, Allah’ın benin Allah’ım olacak . ( Rut 1: 16)

RUT,YABANCI...

Moab’lı olan Rut, ne yapacağını bilmiyordu.Rut’un kocasının ölümünden sonra , kayınvalidesi Naomi, Rut’un Moab’ta kendi insanlarıyla birlikte yaşamasını istemişken, kendisi Yeuda topraklarına geri dönmüştü. Peki, Rut bu yaşlı kadının , yolculuğu yalnız başına yapmasına nasıl izin vermişti? Rut, Naomi’yi ondan ayrılamayacak kadar çok
 
sevdiğini farketti ve onunla birlikte çocukluğunun geçtiği toprakları bırakarak yabancı bir ülkeye doğru yola çıktı.

Yolculuk uzun sürdü, en sonunda Naomi ve Rut, Naomi’nin doğum yeri ve  kuzeni Boaz’ın evi olan Yeuda topraklarına ulaştılar. Naomi, bir dulun yalnızlığını çok iyi anladığından , Rut ile Boaz’ın evlenmelerini sağladı. Rut, Boaz’a bir çocuk doğurduğu zaman, Naomi sanki torunu olmuşçasına sevinmişti.


 ...yaşadığı süre boyunca, Allah’a bağlı kalacak. ( Samerl I 1: 28 )

HANNA’NIN HEDİYESİ

Tapınak’a doğru giderlerken, Hanna, küçük oğlu Samuel’in yüzüne baktı. Eskiden ne kadar mutsuz olduğunu ve Allah’a bir çocuk için ne kadar dua ettiğini hatırlamıştı. Gece gündüz aralıksız dua etmiş, dudakları sessizce kelimeleri söylemeye alışmıştı. Hanna , eğer bir oğlu olursa, onu Allah’a vereceğine dair söz vermişti.  Şimdi ise, Hanna, sözünü tutmak için Samuel’i bir haham olarak yetiştirilmek üzere Shiloh’taki Tapınak’a götürmekteydi.

 

 
...David , Bizi sana gönderdi, seni eşi olarak almak için... ( Slomo I  25: 40 )

 İYİ HUYLU ABİGAİL

Abigail, kocası Nabal’in , genç savaşçı David’e hakaret ettiğini öğrenmişti. Ve şimdi de David’in adamları kendilerine saldırmak üzereydi. Abigail ,Nabal’e haber vermeden,  ekmekleri, şarap şişerlerini, mısır, üzüm, incir pastaları ve pişirilmek için hazırlanmış 5 koyunu eşeklerine yükledi. Yamaçtan aşağı inerek, armağanlarla yüklü
 
eşekleri David’e sundu. Dizleri, üstünde, Abigail, David’te kocasını affetmesi için yalvardı. Abigail’in sözlerinden çok etkilenen David, hakareti unutup Nabal’ı affetti.

Daha sonra, Nabal öldüğünde, David, Abigail’den karısı olmasını istedi. Ve, Kral Şaul’dan  sonra, David İsrael kralı oldu
 Saba Melikesi ,Şlomo’nun ününü duyduğu zaman,...onu sınamak için zor sorularla gelmişti.  (Krallar 1 10: 1 )

SABA MELİKESİ , KRAL ŞLOMO’YU ZİYARET EDER.

 Saba Melikesi , dillere destan güzelliği, zekası ve zenginliğiyle çok ünlenmişti. Fakat kendisi İsrael’i yöneten Kral Şlomo ‘nun zekası ve zenginliği hakkında o kadar fazla şey duymuştu ki, bu onu çok meraklandırmıştı. Acaba Kral Şlomo da  kendisi kadar akıllı ve zengin miydi ? Bunu öğrenmesi gerekiyordu. Hizmetkarlarından develerini
 
nadide mucevherler, altınlar ve değişik baharatlarla yüklemelerini istedi ve Kral Şlomo’yu ziyaret etmek için yola çıktı. Oraya vardığında, krala birbirinden zor bilmeceler sordu. Şlomo , hepsine de doğru cevap verdi.

“ Senin akıllı olduğunu ilk duyduğumda, buna inanmamıştım” diye Saba melikesi bir itirafta bulundu. “ Fakat şimdi tamamiyle ikna oldum.” Daha sonra, her ikisi de birbirlerine değerli armağanlar sundu, ve gördüklerinden tatmin olmuş bir şekilde, Saba Melikesi evine geri döndü. Ve kral tekrar Ester’e söyler... İsteğin  nedir Kraliçe Ester ? Kabul edilecektir... ( Ester 7:2 )

İNSANLARININ KIZI , ESTER

 Güzeller güzeli Kraliçe Ester, kocası Kral Ahaşveroş’a Yahudi olduğunu hiçbirzaman söylememişti, çünkü akrabası Mordehay bu konuyu gizli tutması için kendisini uyarmıştı.  Fakat kralın veziri Aman, bütün Yahudiler’i öldürmek isteyince, Mordehay, Kraliçe Ester’den , Yahudiler’i kurtarması için krala yalvarmasını söyledi.
 
Ester, kendi işlerine karıştığı için kralın sinirleneceğini düşündüğü halde, kraliyet giysilerini giyip krala mükemmel bir ziyefet hazırladı. Ziyafet sırasında kendi halkının bağışlanması için krala yalvardı. Ester’in cesareti ve bağlılığından çok etkilenen Ahaşveroş, isteğini kabul etti ve kötü vezir Aman’ı cezalandırdı. Yahudiler’in bayramı Purim, Kraliçe Ester’in cesaretini hatırlamak için kutlanır. 

Copyright © 2011 SEVIVON. Tüm Hakları Saklıdır.
Bu sitede kullanılan tüm içerik ve görsellerin kullanım hakları Sevivon'a aittir.
İzinsiz kopyalanamaz ve kullanılamaz.