ŞİMŞON

Kırk sene boyunca İsraelliler Peliştilere kölelik yaptılar.  Manoah isimli bir adam vardı ve hiç çocuğu yoktu. Allah’ın meleği Manoah’ın karısına göründü  ve yakında bir oğlu olacağını söyledi. ‘’ Fakat oğlunun saçını hiç kesmemelisin’’ dedi melek.

Manoah ve karısının Şimşon isimli bir oğulları oldu . Şimşon  uzun boylu ve güçlü bir çocuk  oldu ve onun saçını hiç kesmediler. Yetişkin biri olduğunda  Timnat isminde bir kasabaya gitti  . Orada bir Pelişti’nin kızını görerek aşık oldu ve onunla evlenmek istedi.
 
İlk başta ailesi bunu kabul etmedi çünkü   oğullarının kendi halkından biriyle evlenmesini istiyorlardı. Fakat bunun Peliştiler’i yok etmek için Allah’ın planının bir parçası olduğunu bilmiyorlardı.Şimşon ısrar edince kabul ettiler.

Böylece Şimşon ailesiyle birlikte Timnat’a giti. Üzüm bağlarına yaklaştığı sırada bir aslan ona saldırmaya kalktı ve Şimşon aslanı elleriyle öldürdü ; fakat bundan annesiyle babasına bahsetmedi.  Yollarına devam ettiler ve Peliştili kızı gördüler. Şimşon’un onu çok sevdiğini anladılar.

Eve giderken , öldürmüş olduğu aslanın durması gerektiği yerden geçtiğinde orada  arı sürüsünün ve balın olduğunu gördü. Bir avuç bal alarak yedi; biraz annesiyle babasına   verdi ama onlara  aslanın olması gerektiği yerde bu garip olayın gerçekleştiğini söylemedi.

 

ŞİMŞON’UN BİLMECESİ

Şimşon ile güzel Pelişti kızın düğünü planlandı ve ziyafet hazırlandı. Yemekte otuz Filistinli vardı ve Şimşon  onlara ‘’ Şimdi size bir bilmece soracağım. Yedi gün içinde bunu çözebilirseniz size otuz kat giysi  vereceğim ama cevabı bulamazsanız siz bana giysi vereceksiniz. ‘’ dedi. Bunun üzerine ‘’ Bilmecen nedir? ‘’ diye sordular. Şimşon onlara şöyle dedi : ‘’ Yiyenden yiyecek çıktı ; ve kuvvetliden tatlı çıktı.’’
 
Üç gün geçti ve Peliştiler bilmecenin cevabını bulamadılar. Yedinci gün Şimşon’un karısına  şöyle dediler : ‘’ Kocandan bu bilmecenin cevabını öğren yoksa babanın evini yakar  sizleri öldürürüz. ‘’ Şimşon’un karısı ağlayarak Şimşon’a şöyle dedi : ‘’ Sen beni sevmiyor aksine benden nefret ediyorsun. Çünkü benim halkıma bir bilmece sordun ve bana cevabını söylemedin. ‘’ Ama ben bunun cevabını anneme babama  bile söylemedim’’ dedi Şimşon.  Şimşon’un karısı yedi gün ağladı ve bu sürede düğün ziyafeti devam ediyordu. Sonunda yedinci gün Şimşon daha fazla dayanamadı ve karısına cevabı söyledi ; karısı da halkına cevabı iletti.

Yedinci günün sabahında şehrin insanları Şimşon’a şöyle dedi : ‘’ Baldan tatlı , aslandan güçlü ne vardır? ‘’  Fakat Şimşon’un karısı daha sonra olanları anlattı ve Şimşon adamlara ‘’ Eğer karımı tehdit etmiş olmasaydınız bilmecemi asla çözemezdiniz .’’ dedi. Şimşon Aşkelon’a gitti  ve orada otuz adam öldürdü ; giysilerini aldı ve bilmeceyi çözen adamlara verdi. Sonra  karısına ve Peliştilere duyduğu büyük bir öfkeyle  babasının evine gitti.

 

ŞİMŞON’UN ÖFKESİ

Şimşon üçyüz tilki yakaladı ve hepsini  kuyruklarından  bağlayarak kuyruklarının arasına bir meşale koydu. Sonra meşaleleri ateşe vererek tilkileri Peliştiler’in mısır ve tarlalarına saldı ; böylece tüm mısırlar ve bağlar yandı. Filistiler çadırlarını Şimşon’a yakın yere taşıdılar  ve oradaki insanlara ‘’ Şimşon’u yakalamaya geldik. ‘’dediler. Üçbin  adam Etam kayasının tepesine gelerek Şimşon’a ‘’ Peliştiler senin yüzünden hepimizi öldürecek. Seni bağlayacağız ve onlara vereceğiz. ‘’ dedi.

‘’ Bana  saldırmayacağınıza dair söz verin ‘’ dedi Şimşon.
 
‘’ Hayır ama ellerini ve ayaklarını bağlayacağız ve seni onlara vereceğiz. ‘’ dediler.

Böylece Şimşon’u iki iple bağladılar ve Filistiler’in bulunduğu yere götürdüler. Fakat Şimşon’un üzerine Allah’ın ruhu geldi  , ipler gevşedi ve Şimşon’un üstünden düştü.Şimşon etrafına bakındı  ve beyaz bir eşek çene kemiği gördü. Bu çene  kemiğiyle  bin kişiyi öldürdü. Sonra kemiği atarak Allah’tan sadece biraz su istedi çünkü  çok susamıştı. Allah kayaya dokundu ve kayadan su fışkırdı. Şimşon gücünü geri kazanana kadar su içti. Bu olaydan sonra Şimşon İsrael’de hakim oldu ve yirmi sene onlara hükmetti. 

 

ŞİMŞON’UN GÜCÜ

Şimşon Dalila isimli bir kadına aşık oldu. Pelişti liderleri Dalila’ya giderek ‘’ Gücünü nereden aldığını öğren ve her birimiz sana bunun için bin yüz parça gümüş vereceğiz ‘’ dediler.  Bunun üzerine Dalila Şimşon’a ‘’ Yalvarırım söyle bana . Sana bu gücü veren nedir? ‘’ diye sordu.
 
‘’ Eğer  hiç kurumamış yedi taze kirişle bağlanırsam diğer adamlar kadar güçsüz olurum. ‘’ dedi Şimşon. Pelişti liderleri  Dalila’ya  kurutulmamış yedi taze kiriş getirdiler  ve Dalila Şimşon’u bunlarla bağladı. Bu esnada adamlar Dalila’nın odasında saklanıyordu. Dalila, Şimşon’a ‘’ Peliştiler seni öldürecek. ‘’ dedi. Şimşon kirişleri bir ipmiş gibi  kopardı. Yani gücünün sırry bulunamadı

Dalila Şimşon’a ‘’ Bana yalan söyledin. Yalvarırım, söyle bana. Seni gerçekten  ne bağlayabilir? ‘’ dedi. Ve Şimşon ‘’ Hiç kullanılmamış yeni ipler beni tutabilir. O zaman herhangi biri kadar güçsüz olurum. ‘’ dedi.

Dalila yeni ipler alarak  Şimşon’u bağladı ve ona tekrar ‘’ Peliştiler seni öldürecek .’’ dedi. Ve yine adamlar Dalila’nın odasında saklanıyordu. Ve bir kez daha Şimşon  ipleri bir iplik gibi kopardı.

‘’ Hala bana yalan söylüyorsun. Doğruyu söyle .’’ dedi Dalila Şimşon’a.

‘’ Saçımın yedi örgüsünü  dokuma ile beraber doku. ‘’ dedi Şimşon. Dalila Şimşon uyurken bunu gerçekleştirdi . Sonra da ona ‘’ Peliştiler seni öldürecek Şimşon! ‘’ dedi. Fakat Şimşon uyandığında  tezgahın kazığını  ve  dokumayı kopardı.

 

SIR

‘’ Bana üç kere yalan söylemişken nasıl beni sevdiğini iddia ediyorsun?’’ dedi Dalila Şimşon’a ve onu hergün bu konuda sıkıştırdı. Şimşon Dalila’yı çok seviyordu ve onu mutsuz görmek Şimşon’u çok üzüyordu. Ve sonunda Dalila’ya sırrını açıkladı.

‘’ Şimdiye kadar hiç saçlarımı kestirmedim çünkü doğduğumdan itibaren Allah’a adandım. Eğere saçlarımı kestirirsem gücümü kaybedecek diğer adamlar gibi güçsüz olacağım. ‘’ dedi Şimşon.
 
Dalila bunun gerçek sır olduğunu  anladı ve Peliştiler ’in reislerini çağırdı. Reisler gelirken Dalila’ya söz verdikleri gümüşü de beraberlerinde  getirdiler.
Dalila Şimşon’u dizlerinde uyuttu . Bir adam çağırarak  Şimşon’un yedi örgü saçını kestirdi. Ve şöyle söyledi: ‘’ Peliştiler seni öldürecek Şimşon ! ‘’

Şimşon uyandı fakat Allah’ın vermiş olduğu gücü kaybettiğini bilmiyordu  . Peliştiler onu alarak hapise attılar.

 

ŞİMŞON’UN İNTİKAMI

Fakat Şimşon’un saçı tekrar uzamaya başladı ve Peliştiler bunu farketmediler. Şimşon’u yakaladıkları için büyük bir şölen düzenlediler  ve ‘’ Şimşon’u çağırın da bizi eğlendirsin. ‘’ dediler. Şimşon’u hapisten çıkardılar ve onunla mabedin sütunları arasında  dalga geçtiler. Onu direkler arasında durdurduklarında  Şimşon elinden tutan gence ‘’ Bırak da mabedin üzerlerinde durmakta olduğu direklere dokunayım ve onlara dayanayım.’’ dedi. O anda ev Peliştiler’in  en büyük liderleri ile doluydu. Şimşon’u izleyerek onunla alay eden üçbin  kadar kadın  ve erkek vardı.
 
Ve Şimşon Allah’a haykırdı : ‘’ Allah’ım beni hatırla ve sadece  bir kerelik  gücümü bana geri ver. ‘’

Ve Şimşon mabedin üstünde durduğu iki sütunu tuttu  ve sıkıca kavradı .  Birini sağ eli diğerini ise sol eli ile  tuttu.

Şimşon ‘’ Peliştilerle beraber öleyim. ‘’ dedi ve tüm kuvveti ile iki sütunu iki yana itti. Mabed, içinde bulunan tüm insanların üzerine çöktü  ve Şimşon  tüm insanlarla birlikte  öldü.

Copyright © 2011 SEVIVON. Tüm Hakları Saklıdır.
Bu sitede kullanılan tüm içerik ve görsellerin kullanım hakları Sevivon'a aittir.
İzinsiz kopyalanamaz ve kullanılamaz.