BİR : Nehir üzerindeki  bela

Allah Moşe’ye şöyle söyledi : ‘’ Aaron’a senin asanı almasını ve Mısır denizlerinin, nehirlerinin ve göllerinin üzerine sallamasını söyle. Sular kana dönüşecektir. ‘’

Moşe ve Aaron Fiarvun  ve tüm hizmetkarlarının  gözleri önünde Allah’ın dediğini yaptılar ve sular kana dönüştü ! Nehrin içindeki bütün balıklar öldü; 
 
Mısırlılar su içemez oldular. Firavun’un bilge adamları ve sihirbazları bu belayı durdurabilecek bir şey bulamadılar ama yine de Paro İsraeloğullarının gitmelerine izin vermedi.

Mısırlılar  nehrin etrafını  içecek su bulmak umuduyla kazdılar ancak yedi gün boyunca hiç su bulamadılar.

 

İKİ : Kurbağa belası

Yedi gün sonra Allah tekrar Moşe’yle konuştu : ‘’Firavun’ a git ve ona şöyle söyle: ‘ Halkımın gitmesine izin ver; aksi taktirde evlerinize, yatak odalarınıza, yataklarınızın  üstüne ,tüm Mısır
 
halkının evine ve hatta fırınlarınızın  içine kadar girecek kurbağa belası verecek.’ Aaron’a asanı nehirlerin üzerine sallamasını söyle  ve söylediklerim gerçekleşecek’’ dedi.

Moşe Firavun’a gitti ama Firavun  yine İsraeloğullarının gitmelerine izin vermedi. Sonra Aaron asayı tüm nehrin üzerine salladı ve kurbağalar ortaya çıktı . Firavun  ,Moşe’yi çağırarak ‘’ Allah’ına bu kurbağaları yok etmesini söyle ; ben de halkının  gitmesine izin vereceğim.’’ Dedi.

‘’ Ne zaman söyleyeyim?’’ dedi Moşe.

‘’ Yarın ‘’ diye yanıtladı Firavun.

‘’ Senin söylediğin gibi olacak ve göreceksin ki Allahımız gibi başka bir güç yoktur. Kurbağalar yok olacak ve nehirlere dönecekler.’’

Moşe Allah’a dua etti ve Allah kurbağaları yok etti.Fakat Firavun  kurbağaların yok olduğunu görünce fikrini değiştirdi ve İsraeloğullarının gitmesini reddetti.

 

ÜÇ: Bit belası

Allah Moşe’ye şöyle dedi:’’ Aaron’a asanı almasını  ve toprağa vurmasını söyle .Tozlar bitlere dönüşecek be bu bitler tüm Mısır’a yayılacak.’’

Aaron bunu yaptı ve aynen Allah’ın dediği  gibi oldu.

Sihirbazlar bitleri yok edemediler ve Firavun’a  ‘’ Bu Allah’ın işidir.’’ dediler ama yine de Firavun İsraeloğullarının gitmesine izin vermedi.

 

 

 

DÖRT: At sinekleri belası

Sonra Allah Moşe’ye ertesi sabah erkenden kalkmasını ve Firavun’u nehrin başında durduğu sırada bulmasını   ve ona şöyle söylemesini ister: ‘’ Tüm Mısır evlerine at sinekleri yollayacağım ama İsraeloğullarının  evinde bir tane bile at sineği bulunmayacak .Böylece  benim Allah olduğumu bilecek.’’ Ve Allah  söylediği gibi yaptı. Firavun  Moşe’yi çağırdı.:’’ Gitmenize izin vereceğim ; böylece çölde Allah’ınıza dua edebileceksiniz ama çok uzağa gitmeyin.’’ dedi.
 
 
‘’ Allah’a at sineklerini yok etmesini söyleyeceğim  ama bir daha asla yalan söylememeli  ve gitmelerini engellememelisin.’’ dedi Moşe.

Moşe Firavun’un yanından ayrıldı ve Allah’a dua etti. Bunun üzerine Allah at sineklerini  yok etti. Fakat Firavun yine sözünden döndü ve yine İsraeloğullarının gitmelerine izin vermedi.

 

BEŞ: Hayvanların telef olması

Moşe tekar  Firavun’un yanına gitti.’’ Allah’ım İsraeloğullarının gitmesi için izin vermeni söyledi.Sana yarına kadar süre veriyor .eğer yine reddedersen çok kötü bir bela olacak ve tüm atların ,eşeklerin,develerin,koyunların ve sığırların ölecek; ama İsraeloğullarına ait tek bir hayvan bile ölmeyecek.’’ dedi.
 
Firavun  hala Moşe’nin dediğini yerine getirmedi; bunu üzerine ertesi gün Mısırlılar’ın  tüm sığırları, atları, koyunları ve develeri öldü ama İsraeloğullarına ait hayvanlar yaşamaya devam ettiler.

Yine de Firavun  İsraeloğullarının gitmesine izin vermedi.

 

ALTI : Çıban belası

Bu sefer Allah , Moşe ve Aaron'a şöyle söyledi: '' Topraktan bir avuç kül al ve Firavun’un gözleri önünde göğe doğru at.Küller tüm Mısır'a tozlar halinde yayılacak ve tozların değdiği kişiler  ve veya hayvanlarda acı veren çıbanlar .Moşe ve Aaron Allah'ın dediği gibi yaptılar :Sihirbazlar bile  bu çıbanlardan dolayı acı içinde olduklarından sihirlerini kullanmadılar fakat Firavun hala İsraeloğullarının gitmelerine izin vermiyordu.

 

 

 

 

YEDİ: Dolu belası

'' Yarın bu saatte Mısır'da şimdiye kadar olmadığı kadar şiddetli bir dolu meydana getireceğim.Bu yüzden tarlalarınızda olan herşeyi toplayıp evinize getirin çünkü tarlada bulunan herkes ya da herşey yok olacak.'' dedi Allah Moşe ve Aaron'a..
 
Mısırlılar Allah'ın sözlerinden korktular ve hizmetkarlarıyla sürülerini evlere getirdiler.Fakat Allah'ın sözlerine inanmayanlar hizmetkarlarıyla sürülerini tarlada bıraktılar.Ertesi gün Allah Moşe'ye asasını gokıüzüne doğru sallamasını söyledi.Gök gürlemeye ve şimşek çakmaya başladı. Daha evelden böyle bir şey hiç görülmemişti. Ve tarladaki herşey öldü!

Firavun  Moşe'yi çağırttı.'' Bu kadar yeter. Allah iyi ben ise kötüyüm.Allah'ına tüm bu doluyu durdurması için dua et ; ben de halkının gitmesine izin vereceğim.'' dedi.

Moşe Allah'a yalvardı ve böylece şimşekler ve gök gürültüleri kesildi.Ancak Firavun bunu gördüğünde yine kötülük yaptı ve İsraeloğullarının gitmelerine izin vermedi.

 

SEKİZ: Çekirge Belası

'' Çocuklarınıza Mısır'da neler yaptığımı  ve Allah'ınız olduğumu anlatabilmeniz için tüm bunların olmasına izin verdim. Şimdi Firavun’a giderek eğer hala halkımın gitmesine izin vermezse ertesi gün tüm Mısır'ın çekirgelerle kaplanacağını ve çekirgelerin herşeyi yiyeceğini söyleyeceksiniz.'' dedi Allah.
 
Moşe ve Aaron bunu Firavun’a söylediler .Hatta Firavun’un hizmetkarları Mısır'ın yok olmasını engellemek için İsraeloğullarının Mısır'dan gitmelerine izin vermesi için Firavun’a  yalvardılar. Fiarvun '' Fakat çocuklarınızın gitmesine izin vermeyeceğim.Sadece erkekler gidecek'' dedi. Bunun üzerine Allah bütün  gece ve gündüz esen bir rüzgar meydana getirdi ; sabah olduğunda bu rüzgar çekirgeleri getirdi ve bu çekirgeler tüm Mısır'ı kapladı.Mısır çekirgelerden dolayı siyah bir görüntüye büründü ve tüm bitki ve ağaçlardaki meyveler yendi! Yeşil en ufak bir şey kalmadı. Firavun  Moşe ve Aaron’u en kısa sürede çağırttı: '' Beni affedin.Size yalvarıyorum. Bu korkunç belanın sona ermesi için Allah'ınıza yalvarın '' dedi.

Moşe ve Aaron Firavun’un yanından ayrılarak  Allah’a yalvardı: Allah tüm çekirgeleri denize dökecek batıdan esen bir rüzgar yolladı.

Fakat Firavun yine İsraeloğullarının gitmesine izin vermedi.

 

DOKUZ: Karanlık Belası

Allah Moşe'ye söyledi: '' Ellerini gökıüzüne kaldır ve  böylece tüm Mısır'a bir karanlık çökecek.''

Ve Moşe ellerini gökıüzüne kaldırdı ve Mısır'da üç gün boyunca yoğun  bir karanlık  çöktü.Ancak İsraeloğullarının yaşadığı yerlerder hep ışık vardı.Firavun  tekrar Moşe 'yi çağırdı: '' Eğer bu
 
karanlık topraklarımdan kalkarsa halkın ve çocukların gidebilir ama sürülerini burada bırakacaksın '' dedi.Moşe arkada tek bir hayvan bile bırakmayı reddedince Firavun  ona '' Çekil huzurumdan! Bir daha yüzünü görmeyeyim yoksa seni öldürtürüm'' dedi. Moşe ise şöyle cevap verdi: '' Çok iyi söylediniz Firavun . Bir daha beni hiç görmeyeceksiniz.''

 

ON :İlk doğan erkek çocukların ölmesi

Allah Moşe'ye şöyle dedi: '' Firavun’a  ve Mısır'a bir bela daha  getireceğim. Ondan sonra size hep beraber gitmenizi söyleyecek.İnsanların ve Firavun’un hizmetkarlarının gözünde çok büyük olduğundan gidip  halkına konuş .''
  
Bunun üzerine Moşe halkına Allah'ın söylediklerini iletti.'' Gece yarısına doğru sizin aranıza geleceğim ve Firavun’un çocuğundan Mısır'daki tüm hayvanlara kadar Mısır'daki  tüm ilk doğan erkekler ölecek; fakat İsraeloğularının bir çocuğu  bile ölmeyecek. Böylece Allah'ın İsraeloğullarını  kutsadığını anlayacaksınız.Ve Paro'ya itaat eden kişiler yakında benim önümde diz çökecekler.''

Ama Firavun  hala İsraeloğullarının gitmesine izin vermiyordu.

Copyright © 2011 SEVIVON. Tüm Hakları Saklıdır.
Bu sitede kullanılan tüm içerik ve görsellerin kullanım hakları Sevivon'a aittir.
İzinsiz kopyalanamaz ve kullanılamaz.