MOŞE'NİN DOĞUMU

Yosef’in babası ,Yaakov ölmeden önce Allah ona İsrael adını  verdi.Bu yüzden çocukları , torunları ve ondan sonra gelen tüm çocuklarına İsraeloğulları  dendi.

Yosef ve çocukları uzun seneler Mısır’da yaşadı. Mısır’da yeni bir Firavun vardı ve Yosef’in yaptığı mükemmel şeyleri bilmiyordu. İsraeloğulları güçlü ve akıllıydı. Yeni Firavun ; onların yükselmesinden ,
 
Mısırlılarla savaşmasından ve onları yenmelerinden korkuyordu.Bu yüzden onları köle yaptı  ve kendisi için büyük şehirler inşaa ettirerek çok çalıştırdı .Fakat Firavun onları ne kadar çalıştırdıysa  , Israeloğulları o kadar çoğaldılar.

Firavun  giderek sinirlendi ve halkına  şöyle söyledi : “ Eğer bir ibrani doğacak olursa ve eğer erkek çocuk ise  hemen öldürülecek ; kız çocuk ise  yaşamasına izin verilecektir.”

Fakat ebeler; erkek bebekleri öldürmediler. Firavun  daha sinirlenerek ebelerle konuştu :” Neden size söylediğimi yapmadınız?” dedi.

“ Ey Firavun ; İbrani kadınlar Mısırlı  kadınlar gibi değiller. Çocuk doğurduklarında ebeye ihtiyaçları yok .Bu durumda bir çocuk doğduğunu ya da bu çocuğun kız mı erkek mi olduğunu nasıl bilebiliriz?” dedi ebeler.

Bunun üzerine Firavun  İsraeloğulları ile konuştu : “ Doğacak her erkek çocuğunuzu nehre atacaksınız! Kız çocuklarınız yaşayabilir.” dedi.

Fakat İsraeloğullarından birinin bir oğlu oldu ; ancak bebek o kadar güzeldi ki annesi ,Firavun’un dediğini yapamadı.Bir sepet alarak oğlunu bu sepetin içine koydu. Sepeti nehrin kenarına getirdi ve oradaki çalılıkların  arasına gizledi.

 

FİRAVUN’UN KIZI MOŞE’Yİ BULUR

Kısa bir süre sonra, Firavun’un kızı hizmetçileriyle birlikte yıkanmak için nehrin kenarına geldi Çalılıkların  arasındaki sepeti görünce hizmetçilerine sepeti getirmelerini söyledi.Firavun’un kızı bebeği kucağına aldığında ne kadar güzel bir bebek olduğunu farketti.çok üzüldü ;çünkü  bebeğin İbrani bir oğlan olduğunu biliyordu.Fakat bebeğin ablası  kardeşini sürekli gözlüyordu ve Firavun’un kızının yanına yaklaştı.:
 
“İbrani kadınların arasından bir süt anne   bulmamı ister misiniz?; diye sordu prensese.

Bebeği kucağında tutmakta olan prenses “ Evet” diye cevap verdi.

Küçük kız hemen annesini getirdi ve prenses ona: “ Bu bebeği al ve benim için ona iyi bak.Sana bunun için para vereceğim” dedi.

Böylece kadın kendi çocuğunu prensesten alarak ona çok iyi baktı.Ve çocuk yeterince büyüdüğünde annesi onu prensese geri getirdi.Prenses ona “sudan çıkarılmış” anlamına gelen Moşe adını  verdi çünkü kendisi onu boğulmaktan kurtarmıştı.

 

MOŞE KUYUDA

Moşe genç bir adam olduğunda ;bir İbraniye vuran bir Mısırlı gördü. Moşe etrafını kontrol etti  ve kimse olmadığından emin  olunca Mısırlı’yı  öldürdü ve onu kuma gömdü .Ertesi gün yürürken bu sefer bir ibraniye vuran başka bir İbrani gördü!
 
“ Neden kendi kardeşine vuruyorsun?” diye sordu suçlu olana.

“ Sen kendin bir Mısırlı’yı öldürmüşken  bunu bana nasıl sorarsın?” dedi adam Moşe’ye.

Moşe böylelikle yapmış olduğu şeyin görüldüğünü ve Firavun’un bunu kısa sürede duyacağını  anladı; kaçarak Midıan topraklarına  kadar  gitti ; bir kuyu başında dinlenmeye başladı..

Yitro; Midıan’ın ileri gelenlerindendi.Yedi kızı vardı ve kızlar   kuyuya su çekmeye gelmişledi.Fakat o sırada yakındaki çobanlar kızları korkutarak onların su çekmelerini engelledi. Moşe çobanların karşısına çıktı ve ondan korkan çobanlar kaçtılar. Moşe kadınlara babalarının sürülerini suvarmalarına  yardım etti. Eve döndüklerinde babaları '' Nasıl oldu da bugün işinizi bu kadar çabuk bitirdiniz? '' diye sordu.

'' Mısırlı bir adam vardı ve sürüyü suvarmamıza  yardım etti ''  dedi kızlar. '' Nerede bu adam? Neden onu yemeğe davet etmediniz?'' diye sordu babaları ve Moşe 'yi çağırttı. Moşe Yitro ve kızlarının evinde konuk olarak yaşamaya başladı  ve kızlardan Tsipora'ya aşık oldu. Evlendiler ve bir oğulları oldu ve ona '' gurbette yalnız kaldım '' anlamına gelen ' Gerşom' adını koydular .

 

ALLAH MOŞE’YE KONUŞUR

Moşe, kayınpederi için koyunları güdüyordu.Bir gün sürüleri güderken yakınındaki bir çalılık yandı ve alevler çıkmaya başladı. Fakat alevler söndüğünde  çalılıklar yanıp tükenmemişti. Moşe ne olduğunu anlamak için çalılığa yaklaştı .

-          Moşe, Moşe...; bu Allah’ın sesiydi.

-          Buradayım ; dedi Moşe.
 
-          Ayakkabılarını çıkarmadan daha fazla yaklaşma çünkü basmış olduğun topraklar kutsal topraklardır.

Moşe ayakkabılarını çıkararak çalılığa yaklaştı:.

‘’ İnsanların nasıl acı çektiğini gördüm. Onların ağladığını  duydum.Onları Mısır’dan çıkararak süt ve bal topraklarına götüreceğim. Paro’ya gideceksin ve insanlarımı  , İsraeloğullarını  Mısır’dan çıkaracaksın. ‘’ dedi Allah.

Moşe ‘’Ben kimi ki bunu yapacağım ? Nasıl yapacağım ? ‘’ diye sordu.

‘’ Ben senle birlikte olacağım ve sana söylediklerimi yaptıktan sonra bu dağda bana dua edeceksin.’’ Dedi Allah.

‘’ İsraeloğullarına ‘ Beni atalarınızın  Allah’ı yolladı dediğimde bana senin adını  soracaklar.Onlara ne diyeceğim?’’ diye sordu Moşe.

‘’ Ben Benim!  Beni  atalarınızın  Allah’ı , Avraam’ın Allah’ı , İshak’ın Allah’ı  ve Yaakov’un Allah’ı  yolladı. O bana göründü.Mısır’daki İsraeloğularının nasıl acı çektiğini gördü  ve benim sizi  başka topraklara götürmemi söyledi.’ diyeceksin. Seni dinleyeceklerdir.Daha sonra  bilge kişilerle Paro’ya giderek ona şöyle demelisin: ‘’İbranilerin Allah’i bizi çağırdı.. Bize  çöldeki dağlara giderek Allah’a dua etmemiz için  üç gün vermeniz için yalvarıyoruz. ‘’

Eminim ki Paro gitmenize izin vermeyecektir fakat mucizeler yapacağım ve bundan sonra gitmenize izin verecektir.Ve bu gerçekleştiğinde boş elle gitmemelisiniz.’’ dedi Allah.

-          Bana inanmayacaklardır , Allah sana görünmedi diyeceklerdir ; dedi Moşe.

-          Elindeki nedir? diye sordu Allah.

-          Asa.

-          Onu yere at.

Moşe asayı yere attı ve asa bir yılana dönüştü.’’ Şimdi yılanı kuyruğundan tut ‘’ diye emretti Allah. Moşe yılanı kuyruğundan tuttuğunda yılan tekrar bir asaya dönüştü. ‘’ Şimdi elini göğsüne koy’’ diye devam etti Allah. Moşe Allah’ın dediğini yaptı ve elini göğsünden çıkardığında eli kar gibi bembeyazdı ve eline hiç benzemiyordu. ‘’ Şimdi elini tekrar göğsüne koy’’ dedi Allah. Moşe söylenileni yaptı ve tekrar elini göğsünden çıkardığında kendi eliydi.

‘’ Eğer ilk işarette sana inanmazlar ya da seni dinlemezlerse ikinci işarette sana inanırlar.Eğer buna rağmen de inanmazlarsa  nehirden su al ve kuru toprağa dök; kana dönüşecektir.’’ dedi Allah.

Fakat Moşe hala emin değildi.’’ Ama  efendim. Ben iyi bir konuşmacı değilim ‘’ diyerek özür diledi.

‘’ İnsanların ağzını  kim yarattı? Ben değil mi? Şimdi git. Ben senin sesin olacağım.’’ dedi Allah.

‘’ Lütfen Allah’ım. Yalvarıyorum. Başkasını yollayın.’’ dedi Moşe.

Allah Moşe’ ye kızdı ve daha fazla dinlemedi. ‘’ Kardeşin Aaron iyi bir konuşmacıdır ve o seni karşılamaya  gelecek. Her ikinize de ne yapmanız gerektiğini göstereceğim.  Şimdi asanı al ve git.’’ dedi.

Copyright © 2011 SEVIVON. Tüm Hakları Saklıdır.
Bu sitede kullanılan tüm içerik ve görsellerin kullanım hakları Sevivon'a aittir.
İzinsiz kopyalanamaz ve kullanılamaz.