İSRAEL KABİLELERİNİN BAŞKANLARI

Allah Sinay çölünde Moşe’yle konuştu: ‘’ İsraeloğullarından 20 yaş üstündeki  savaşabilecek erkekleri al ve onları sınıflandır. İsrael’in on iki oğlundan on iki kabile ve on iki başkan olacak ve her biri İsrael’in oğularının adını alacak.’’

Reuven kabilesi ve başkanları Elitsur
Şimon kabilesi ve başkanları  Şelumiel
Yeuda kabilesi ve başkanları  Nahşon
Yisahar kabilesi ve başkanları  Netanel
Zevulun kabilesi ve başkanları  Eliav
Yosef kabilesi ve başkanları Elişama
Menaşe kabilesi ve başkanları  Gamliel
Binyamin kabilesi ve başkanları  Avidan
Dan kabilesi ve başkanları Ahiezer
Aşer kabilesi ve başkanları  Pagiel
Gad kabilesi ve başkanları Elıasaf
Naftali kabilesi ve başkanları Ahira
 
Fakat Allah Moşe’ye Levi kabilesini sınıflandırmamasını söyledi. Onun yerine Levi kabilesi Kutsal çadırın koruyucusu oldu ve çadırı İsraeloğullarının gittiği her yere götürdüler; çadırı kurdular ve kaldırdılar. Bu işe karışan herhangi biri ise öldürülecekti. Leviler peygamberin ve Kohen’lerin ailesinin bir simgesiydi.

 

MUHTEŞEM BULUT

İsraeloğulları yollarına devam ettiler. Kutsal çadırı gündüz vakti bir bulut kaplıyordu ; geceleri ise çadırın yanında bir ateş yanıyordu. Ancak bulut üstlerinden kalkana kadar tekrar yola koyulamıyorlardı. Bu ; iki gün, bir ay , hatta bir yıl bile olabilirdi.

 

 

 

 

 

 

GÜMÜŞ ŞOFARLAR

Allah Moşe’ye şunları söyledi : ‘’ Gümüşten iki şofar yap. Her ikisini birden çaldığında tüm insanlar bir araya gelecek ; ancak sadece birini çaldığında on iki başkan senin önünde toplanacak. Aaron’un oğulları ,yani Kohenler, şofarları çalacaklar .Düşmana karşı  savaşa gidecek olursanız  bir alarm şeklinde şofarı çalacaklar ; ben duyacağım ve yardıma geleceğim.’’

 

 

 

 

 

 

 

MİRYAM’IN CEZASI

Moşe, kendilerinden farklı olan Etıopıalı bir kadınla evlendiği için Miryam ve Aaron , Moşe’nin aleyhinde konuştular.  Allah onların konuşmalarını duydu ve çok kızdı.

Bulut, çadırın üstünden kalktı. Moşe ve Aaron Miryam’a baktıklarında Miryam’ın cildinin bembeyaz lekelerle kaplandığını ve cüzzam olduğunu gördüler. Moşe , Allah’a , Miryam’ı iyileştirmesi ve onu affetmesi için yalvardı. Allah şöyle cevap verdi : ‘’Onu senin hatırın için iyileştireceğim fakat onu yedi gün boyunca ayrı bir çadıra kapatın  ; daha sonra tekrar size katılabilir. ‘’ Miryam çadırdan çıkartılıp ,ayrı bir yere kapatıldı  ve insanlar , Miryam tekrar onlara katılana kadar yola devam etmediler.

 

ONİKİ CASUS

Kenaan topraklarının yanındaki Paran’a vardıklarında , Moşe,  Kenaan’a casus olarak  İsrael’in her kabilesinden birer  tane olmak üzere  oniki adam seçti. ‘’ Dağlara çıkın ve oradan toprakların nasıl göründüğüne bakın. Orada yaşayan insanların güçlü mü zayıf mı  ve de kaç kişi olduklarını öğrenin. Toprağın zengin olup olmadığını araştırın. Ağaç var mı diye bir bakın ve toprağın meyvelerini getirin. ‘’ dedi Moşe onlara.
 
On iki casus gittiler ve toprağı araştırdılar.  Bir ırmağa geldiler ve orada üzerinde üzüm salkımları bulunan bir dal kestiler. Yollarına devam ettikçe  nar ve incir de topladılar. Moşe, Aaron ve İsrael oğullarına geri döndüklerinde onlara meyveleri gösterdiler.

‘’ Burası gerçekten süt ve bal ülkesi. İnsanlar güçlü , şehirler ise duvarlarla çevrili ve çok büyük. Orda Anak oğullarını gördük. Güneye doğru Amelekliler var. Dağda Hititler , Yeudiler ve Amoriler ; deniz kenarında ve Ürdün nehri boyunda ise Kenaanlılar var.’’ dediler.  On iki casustan biri olan Kalev ‘’ Hemen gidelim ve toprağı ele geçirelim. Yeterince güçlüyüz. ‘’ dedi.

Fakat diğerleri ‘’ Bu insanlarla savaşamayız.Bizden daha güçlüler ve toprak orada yaşayanları yutuyor. İnsanlar çok iri. Anak oğulları dev gibi!  Biz onların yanında çekirge gibi kalıyoruz. ‘’ dediler.

Copyright © 2011 SEVIVON. Tüm Hakları Saklıdır.
Bu sitede kullanılan tüm içerik ve görsellerin kullanım hakları Sevivon'a aittir.
İzinsiz kopyalanamaz ve kullanılamaz.