Her sabah kalktığımızda Allah’a bize yeni bir gün daha hediye ettiği için teşekkür ederiz.
MODE ANİ LEFANEHA MELEH HAY VEKAYAM ŞEEHEZARTA Bİ NİŞMATİ BEHEMLA RABA EMUNATEHA.
 
Allah’ım iyi bir uykudan uyanıp büyümeme ve yaşamı öğrenmeme yardım ettiğin için sana teşekkür ederim.


ŞEMA
Her sabah ve her akşam Tora’dan gelen bu cümleleri okuyarak Allah’ın her yerde olduğunu ve tekliğini ilan etmekteyiz.
ŞEMA YİSRAEL ADONAY ELOENU  ADONAY EHAD .
VEAAVTA ET ADONAY ELOEHA BEHOL LEVAVEHA UVHOL NAFŞEHA  UVHOL MEODEHA.
Allah’ı tüm kalbimizle, tüm gücümüzle, ve tüm varlığımızla seveceğiz.
Bugün ve yarın, evde ve uzakta, sabahları ve akşamları, Allah’ımızın kelimeleri bize hep doğru yolu gösterecek.

YEMEKLERDEN ÖNCE
Yemeklerden önce Allah’a  verdiği nimetlerden
dolayı teşekkürlerimizi sunarız
 Baruh Ata Adonay Eloenu meleh aolam amotsi lehem min aarets.
Allah’ım bizlere mutlulukla  verdiğin ekmek ve yemekler için sana teşekkür ediyoruz.

 
YEMEKLERDEN SONRA
Yediğimiz yiyeceklerden dolayı tüm kalbimizle yemekten sonra Allah’a teşekkür ederiz.
Baruh Ata Adonay Azan Et Akol.
Allah’ım bize verdiğin yemekler için teşekkür ederiz. Yemeğimizi paylaşmamız ve aç olan insanlara yardım  edebilmemize yol göster.  
 

 
BERABERCE ŞABAT’I KARŞILAYALIM
BARUH ATA ADONAY ELOENU MELEH AOLAM AŞER KİDEŞANU BEMİTSVOTAV VETSİVANU LEADLİK NER ŞEL ŞABAT.
Şabat mum yakma mitsvasını veren Allah’ım sana teşekkür ederiz.
Mum ışıkları barış ve sevgiyi getirerek üzerimizde parıldasın 

ŞARABIN DUASI

Kiduş duası ile Şabat’ın kutsiyetini hatırlamakta ve hatırlatmaktayız.


BARUH ATA ADONAY ELOENU MELEH AOLAM BORE PERİ AGEFEN

Allah’ım, Şabat akşamı içtiğimiz şarabı ve onun üzümünü bizlere verdiğin için sana teşekkür ederiz.   
 AVDALA
Avdala sayesinde Şabat’ı uğurluyor yeni haftayı kabul ediyoruz. Yeni haftanın iyi geçmesi için Allah’ımıza teşekkür ediyoruz.
BARUH ATA ADONAY ELOENU MELEH AOLAM BORE PERİ AGEFEN. BARUH ATA ADONAY ELOENU MELEH AOLAM BORE MİNE BESAMİM.

Allah’ım, Şabat akşamı içtiğimiz şarabı ve onun üzümünü bizlere verdiğin için sana teşekkür ederiz.
Meyvelere güzel kokular ve tatlar veren
Allah’ıma teşekkür ederiz.BARUH ATA ADONAY ELOENU MELEH AOLAM BORE MEORE AEŞ.
BARUH ATA ADONAY AMAVDİL BEN KODEŞ LEHOL.

Allah’ım bize ışığı verdiğin için sana teşekkür ederiz.
Allah’ım Şabat gününü diğer günlerden daha farklı yaptığın için sana teşekkür ederiz.

 
TATLI BİR YENİ YIL İÇİN
Roş-Aşana bayramında gelecek senenin mutlu ve iyi bir yıl geçmesi dileğiyle dua eder, elma ve bal gibi sembolik
bazı yiyecekler yeriz.


BARUH ATA ADONAY ELOEYNU MELEH AOLAM BORE PERİ HA’ETZ.

Allah’ım yeni yılın meyvaları için sana teşekkür ederiz. Yeni yılımızın iyi ve mutlu olmasını dileriz.

 
KİPUR  
Kipur günü, geçmiş yıl yaptıklarımızı hatırlamaya çalışırız. Yaptıklarımızın bazıları bizi mutlu eder, bazıları ise üzer.
VEAL KULAM ELOAY SELİHOT SELAH LANU, MEHAL LANU, KAPER LANU
Allah’ım yaptığımız yanlışları düzelterek, bizden özür dileyenleri affetmemizde bize yol gösterdiğin için sana teşekkür ederiz.


SUKOT BAYRAMINDA
Çardaklarda oturduğumuz zaman,Mısır’dan çıkan Yahudi’lerin  kölelikten hürriyete kavuşmalarının  ardından,  çölde  yaşadıkları kırk sene süresince  inşaa ettikleri çardakları hatırlarız.
BARUH ATA ADONAY ELOENU MELEH AOLAM AŞER KİDEŞANU BEMİTSVOTAV VETSİVANU LEŞEV BASUKA.
Allah’ım bize ailemiz ve arkadaşlarımızla Suka’da oturma mitzvasını
verdiğin için sana teşekkür ederiz.

 
LULAV VE ETROG
Lulav ve Etrog’u dört bir yöne sallayarak Allah’ın her yerde olabileceğini belirtmekteyiz.
BARUH ATA ADONAY ELOENU MELEH AOLAM  AŞER KİDEŞANU BEMİTSVOTAV VETSİVANU AL NETİLAT LULAV.
Allah’ım lulav ve etrogun yetişmesini sağlayan yağmur ve güneşi doğru zamanlarda bizlere sağladığın için sana teşekkür ederiz.

 


 
 
 HANUKA BAYRAMI
 Kahraman Makabiler’in zaferini ve küçük bir teneke yağın sekiz gün yandığını  hatırlamak için her bir gün birer mum artırarak Hanukiya’yı sekiz gün boyunca yakarız.
 
BARUH ATA ADONAY ELOENU MELEH AŞER KİDEŞANU BEMİTSVOTAV VETSİVANU LEADLİK NER ŞEL HANUKA.
 
Allah’ım sana Hanuka ışıkları için teşekkür ederiz. Bu ışıklar bize hürriyetimizi koruma cesaretini versin.

 
 BARUH ATA ADONAY ELOENU MELEH AOLAM ŞEASA NİSİM LAAVOTENU BAYAMİM AEM BAZEMAN AZE.

Allah’ım halkımızı her zaman kurtaran mucizeleri yarattığın için sana teşekkür ederiz
.
Birinci Gece:
BARUH ATA ADONAY ELOENU MELEH AOLAM ŞEEHEYANU VEKİYEMANU VEİGİANU LAZEMAN AZE.

Allah’ım ailemizi bu mutlu günde toplanmasını sağladığın için sana teşekkür ederiz.


TABİATIN HARİKALARI
Güneş batarken güneşin kızıllığını, çok yüksek bir dağ
gördüğümüzde veya güçlü bir şimşek gürültüsünde Allah’ın yaratıcı gücünü hatırlamaktayız.
BARUH ATA ADONAY ELOENU MELEH AOLAM OSE MAASE BEREŞİT.
Allah’ım sana yarattığın dünya için teşekkür ederiz. Bize dünyamızı koruyup, bizden sonra geleceklere iyi bir şekilde bırakmamızı sağla. 

 
 AĞAÇLAR YAPRAKLANMAYA BAŞLADIĞINDA

 İlkbaharda ağaçların yeşerip meyvelerini vermeğe başladığını gördüğümüzde içimizi mutluluk kaplar.


 BARUH ATA ADONAY ELOENU MELEH AOLAM ŞEBARA BO BERİYOT TOVOT VEİLANOT TOVİM LEANOT BAEM BENE ADAM.
 Allah’ım bizi mutlu edecek güzel hayvanlar ve bitkiler yarattığın için teşekkür ederiz.

 
SAĞLIĞIMIZ İÇİN

Birisi hasta olduğu zaman sağlılığına kavuşması için Allah’ımıza dua ederiz.
Mİ ŞEBERAH AVOTENU VEİMOTENU ANNA REFA NA ET AHOLİM.

Allah’ım hasta olan insanları iyileştir, güçsüzlere güç ver ve acısı olan insanların acıları azalt. Sana teşekkür ediyoruz.

 
TEHLİKELERDEN KURTULDUĞUMUZDA

Tehlikeden kurtulduğumuzda ve hastalıktan sağlığımıza kavuştuğumuzda Tanrı’ya teşekkür ederiz.

BARUH ATA ADONAY ELOENU MELEH AOLAM ŞEGEMALANİ KOL TUV.

Allah’ım beni kötülüklerden koruduğun ve iyiliklere yönelttiğin için sana teşekkür ederiz.

 
BARIŞ İÇİN
Dünyaya barış gelmesi için çeşitli şekillerde Allah’a dua ederiz.
OSE ŞALOM BİMROMAV  U  YAASE ŞALOM ALENU VEAL KOL AMO YİSRAEL VEİMRU AMEN.
Allah’ım evimizde, arkadaşlarımızla ve herıerde bize lütfen barış ve mutluluk ver.

 


 
YATMADAN EVVEL

Gün bittiğinde ve yatma zamanı geldiğinde iyi ve güzel rüyalar dolu bir gece geçirmek için Allah’a dua ederiz


HAŞKİVEYNU ADONAY ELOEYNU LE ŞALOM

Allah’ım sana iyi bir gün ve mutlu bir gece için teşekkür ederiz.

Ayrıca bu duadan sonra Şema duasını tekrar söyleriz.

 

ÇOCUKLARIMIZA

 

YEVAREHEHA ADONAY VEYİŞMEREHA YAER ADONAY PANAV ELEHA VİHUNEHA
YİSA ADONAY PANAV ELEHA, VEYASEM LEHA ŞALOM

Allah’ım seni sevsin ve korusun,
Allah’ımın mutlulukları seninle birlikte olsun,
Allah’ım sana sağlık, iyi bir hayat ve barış versin.

Copyright © 2011 SEVIVON. Tüm Hakları Saklıdır.
Bu sitede kullanılan tüm içerik ve görsellerin kullanım hakları Sevivon'a aittir.
İzinsiz kopyalanamaz ve kullanılamaz.